Softvérový gigant Microsoft sa nesústre?uje len na inovácie vo svojom systéme Windows, ale myslí aj na konzolu Xbox One. U? o pár hodín budú môc? ?alfa? testeri získa? aktualizáciu, ktorá prinesie mnoho výrazných zmien v pou?ívate?skom prostredí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Dnes o 21:00 ná?ho ?asu sa mô?u testeri ?alfa? verzii pre hernú konzolu Xbox One te?i? na príchod novej aktualizácie. Microsoft sa pri vývoji zameral hlavne na rýchlos? navigácie v ponuke, no taktie? odstránil niektoré doteraj?ie sú?asti. Pri prechode zo sekcie domov, sociálnych aplikácii ?i medzi hrami a aplikáciami sa teraz u? pou?ívate? nestretne s úvodnými obrazovkami.

Fluent Design s novými mo?nos?ami

Zmeny sa tie? dotkli prechodov medzi zálo?kami v sprievodcovi, ktorý je v novej aktualizácii orientovaný vertikálne. Medzi nimi bude mo?né prechádza? omnoho rýchlej?ie s pomocou tla?idiel, D-padu alebo pá?ok na ovláda?i. V novom ak?nom centre si teraz hrá?i nájdu mo?nos? pre prihlásenie konta, dosiahnuté úspechy v hrách, zoznam priate?ov, prechod na domovskú obrazovku, správy, ale aj nastavenia a mo?nos? vysielania. Najvä??ou zmenou je v?ak nové domovské rozhranie, ktoré si pou?ívate? v?aka Fluent dizajnu prispôsobí pod?a seba.

zdroj fotografie: Xbox

Chlapík splnil sen mnohým hrá?om. Spojil Xbox One a PlayStation 4 do jednej ú?asnej hernej konzoly

Na domovskú obrazovku tak bude mo?né pripnú? zoznam priate?ov, aplikácii ?i hier, pri ktorých sa objavia aj informa?né kanály. Vylep?enia neobi?li ani sekciu komunity a ?alfa? testeri si tak budú môc? u? dnes vychutna? zobrazenie komentárov na celú obrazovku. Nový ?Fluent Design? dodá moderný vzh?ad profilom, sekcii klubov aj hraciemu centru.

Vylep?enia prídu aj do aplikácie pre Windows 10

Okrem týchto významných vylep?ení implementoval Microsoft nový herný panel aj do svojej aplikácie Xbox pre Windows 10. Tam pribudne mo?nos? aktivácie/deaktivácie funkcie ?Herný re?im? pri zvolených hrách. Taktie? sa dostane na nové nastavenia vysielaného zvuku prostredníctvom ?Mixeru? z herného panela.

 Toto v?ak má by? len ochutnávka toho, ?o si výrobca pre majite?ov Xboxov pripravuje. V nasledujúcich mesiacoch majú prís? ?al?ie aktualizácie s novými funkciami, ktoré pribudnú aj vo Windowse 10. Pred príchodom aktualizácie si mô?e? zmeny pozrie? na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]