Fanú?ikovia herných konzol sa delia na dva ve?ké tábory. Na tých, ktorí preferujú PlayStation od Sony a tých, ktorí rad?ej siahnu po Xboxe od Microsoftu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Sen mnohých hrá?ov

Nie pre v?etkých je v?ak rozhodovanie jednozna?né. Technologický nad?enec Eddie Zarick je na YouTube známy rôznymi po?inmi, ako napríklad laptopmi pohá?anými Xboxom alebo Playstationom. Tentokrát si ale povedal, ?e na?o sa rozhodova? medzi Xboxom One a PlayStationom 4, ke? mô?e ma? dva v jednom? Oficiálne síce nemô?e, ale Eddieho ni? nezastaví a hne? sa pustil do práce. Zo svojho Xboxu a Playstationu vybral sú?iastky a poskladal ich do zariadenia, ktoré sám nazýva Xstation. Box je rozdelený na dve ?asti, pri?om v tej pravej be?í PS4 a v ?avej Xbox One. Na zariadenie umiestnil aj LED svetlá signalizujúce, ktorý systém práve be?í.

konzola
zdroj fotografie: Screenshot / Eddie Zarick / YouTube

Nenechaj si ujs?
Hrá?i, dávajte ve?ký pozor: Toto sú doteraz tie najlep?ie hry v roku 2017
Jednoduché prepínanie

Predná strana boxu obsahuje iba pä? tla?idiel, pri?om ka?dá konzola má iba vlastné tla?idlo pre zapnutie a vysunutie optickej mechaniky. Medzi dvojicami tla?idiel sa nachádza e?te jedno na prepínanie medzi jednotlivými konzolami. Tie ale nedoká?u be?a? súbe?ne a pri prepínaní sa jedna z nich kompletne vypne a druhá zapne. Dôvodom je najmä príli? ve?a vyprodukovaného tepla a fakt, ?e by to bolo zbyto?né. Obe konzoly sú napájané jediným interným zdrojom a majú spolo?ný HDMI výstup, tak?e nie je potrebné neustále prepája? káble.

Xbox One / Playstation 4

Doma ho ma? nemô?e?

Na videu ni??ie si mô?e? podrobne pozrie?, ako systém funguje. Tento hybrid by síce ur?ite doma uvítalo mnoho priaznivcov herných konzol, no zatia? ho nie je mo?né získa? a Edie aspo? ukázal, ?e sa dá vyrobi? svojpomocne. Eddie Zarick svoj Xstation neplánuje masovo vyrába? a i?lo ?isto len o jeho hobby. Na jeho YouTube kanáli nájde? aj ?al?ie zaujímavé kúsky a ur?ite e?te budú nejaké pribúda?. ?o by si povedal napríklad na Nintendo Switch spojené s po?íta?om?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
58%
Chcem to
25%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.