Redakcia

Kristián Hru?ovský [Zakladate? a administrátor]

Zakladate? portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli, stolným tenisom ?i dobrým jedlom.

E-mail: [email protected]


Dávid Igaz [Spolo?ník, ?éfredaktor, administrátor]

?éfredaktor a spolo?ník FonTech.sk, no najmä technologický nad?enec, ktorý nepohrdne akouko?vek novinkou. Ak by si sa potreboval o nie?om poradi?, neváhaj a napí? mi na [email protected]


Pavol Lupták [zástupca ?éfredaktora]

Som ?tudentom vysokej ?koly so zameraním na IT a aj v?aka tomu je môj záujem pomerne neustále upriamený na najnov?ie novinky zo sveta moderných technológií a vedy. Rád ?ítam, ?portujem a pí?em. Kontaktujte ma na adrese [email protected]


Juraj Vasek [Redaktor]

Som ?tudent Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine. Venujem sa programovaniu programov a aplikácii. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero (sú?asný). Rukami mi pre?li aj iNew V3+ a V8. V prípade akýchko?vek otázok sa ma nebojte kontaktova? na [email protected]


Peter Puhovich [Redaktor]

?tudent strednej ?koly so zameraním na grafický dizajn, fanú?ik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa za?al zaujíma? v?aka svojmu prvému Android tabletu a po ?ase ma zaujali aj ?ínske zariadenia. Vo vo?nom ?ase rád pí?em ?lánky, po?úvam hudbu a tie? bicyklujem. Ak budete ma? akéko?vek otázky, mô?ete ma kontaktova? na [email protected]


Matú? Mitro [Redaktor]

?tudujem na vysokej ?kole a zaujímam sa o novinky vo svete technológií, ktoré ma neustále neprestávajú prekvapova?. Môj záujem ma doviedol a? k portálu FonTech.sk, kde pracujem ako redaktor.


Dávid Hrab?ák [Redaktor]

?tudent doktorandského ?túdia na Technickej univerzite v Ko?iciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre m?a nielen nie?o, ?o ?tudujem, ale aj koní?ek.


Pridajte sa do redakcie portálu FonTech.sk a informujte ?udí o novinkách zo sveta mobilných technológií! Ak sa zaujíma? o ?ínske zariadenia a má? nejaké skúsenosti s písaním ?lánkov, neváhaj a ozvi sa.

Napí? nám e-mail.