V najbli??ích dvoch mesiacoch sa do?káme skuto?ne ve?kého po?tu vlajkových lodí, ktoré budú vo vä??ine prípadov vyu?íva? procesory Snapdragon 835 od americkej spolo?nosti Qualcomm. Pochopite?ne sa tak za?ína polemizova? o tom, ?i bude k dispozícii potrebný po?et kusov tohto ?ipsetu, aby boli pokryté potreby celého trhu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za tieto obavy nepochybne v?a?íme pripravovanému vlajkovému po?inu juhokórejskej spolo?nosti LG. Ten bude pod?a najnov?ích správ práve kvôli problému s ve?kým dopytom po 835-ke vybavený menej výkonným procesorom Snapdragon 821, ktorý bol predstavený e?te minulý rok. Aby toho nebolo málo, svetom sa na?alej ?íria nie ve?mi priaznivé noviny, ktoré nazna?ujú mo?ný nedostatok o?akávaných ?ipsetov aj pre iné pripravované prístroje. Azda najvä??iu ?as? viny na týchto obavách nesie dvojica zariadení Samsung Galaxy S8 a S8+.

Xiaomi Mi5 Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Gizmochina

Nenechaj si ujs?
Neznámy Xiaomi smartfón s úzkymi rámikmi displeja na prvých fotografiách. Ide o Xiaomi Mi6?

Práve tieto prístroje sa kvôli ve?kému po?tu vyrobených kusov majú najvä??ou mierou pri?ini? na nepriaznivej situácii, ktorá mala pod?a viacerých negatívnych prognóz ovplyvni? aj pripravovaný Xiaomi Mi6. Analytik Kevin Wang v?ak tieto správy na sociálnej sieti Weibo spochybnil, pri?om sa nechal po?u?, ?e táto o?akávaná novinka bude, na??astie, ?ipsetom Snapdragon 835 skuto?ne vybavená. Pod?a jeho slov sa tie? nemusíme obáva? nedostatku zásob Mi6-ky, ktorá má by? k dispozícii v dostato?nom po?te kusov na zasýtenie potrieb v?etkých zákazníkov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
20%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]