banner-iphone-7
Ka?dý si pred Vianocami ?elal nájs? po strom?ekom svoj vytú?ený dar?ek. Okrem pono?iek a iných klasických dar?ekov si mnohí mohli nájs? aj krabi?ku s novým iPhonom, nako?ko pod?a ?tatistík bol práve iPhone naj?astej?ie aktivovaným zariadením po?as sviatkov. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a analytickej spolo?nosti Flurry tvoril smartfón od Apple a? 44 % z celkovo aktivovaných zariadení po?as ?tedrého d?a, ?o sved?í o nemalom úspechu kalifornského výrobcu. Hne? za ním sa s podielom 21 % umiestnil Samsung. Miernym prekvapením je fakt, ?e len 3 % smartfónov bolo od ?ínskeho Huawei. LG kleslo e?te ni??ie, presnej?ie na 2 %. Pod?a ?tatistiky je toto správanie nezvy?ajné, preto?e ani jeden smartfón od posledných dvoch spomínaných výrobcov sa neumiestnil v rebrí?ku Top 35 aktivovaných zariadení.

aktivovane-zariadenia-pocas-vianoczdroj fotografie: PhoneArena

TIP: ?es?ro?né diev?atko obi?lo zabezpe?enie TouchID a vytvorilo objednávky za 250 dolárov

Po?as sviatkov zaznamenali úspech aj ve?ké phablety, ktoré dosiahli a? 37 % aktivácií. V minulom roku mali presne o 10 % men?í podiel a v roku 2014 ich bolo iba 14 %. Pred tromi rokmi mali tieto phablety najmen?ie, iba 4 percentné zastúpenie. V tomto roku v?ak klesol po?et tabletov, ktorých bolo aktivovaných iba 9 %, ?o je zhruba polovica oproti roku 2013. Tieto Vianoce teda boli naozaj ?tedré a netýka sa to len zariadení. Po?as týchto dní toti? stúplo aj s?ahovanie aplikácií, a to a? dvojnásobne. Vä??inu z nich tvorili sociálne siete, hry ?i hudba.

aktivovane-phablety-pocas-vianoc
zdroj fotografie: PhoneArena 

TIP: Ako sa Android vyvíjal: Od 2014 a? doteraz

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
25%
Neznášam to
25%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]