banner-redmi-proDne?ným d?om opä? raz otvorila svoje brány svetová výstava IFA v Berlíne. Desiatky známych, ale i menej známych spolo?ností na tejto výstave prezentujú svoje produkty, ktorými sa sna?ia strhnú? pozornos? technologického sveta. Príkladom mô?e by? spolo?nos? Asus, ktorá hne? na samotnom za?iatku výstavy dáva tu?i?, ?e sa v najbli??om tý?dni máme skuto?ne na ?o te?i?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Taiwanská technologická spolo?nos?, ktorá je známa hlavne výrobou dedikovaných grafických kariet, stolných po?íta?ov, ?i notebookov, ?oraz vä??mi zameriava svoju pozornos? aj na smartfóny a smart hodinky. Doteraz sme sa tak mohli do?ka? dvoch generácií smartwatch, ktoré nesú pre spolo?nos? prízna?ný názov Zenwatch. Predchádzajúce generácie boli známe svojou obd??nikovou kon?trukciou, ?o sa v?ak s príchodom 3. generácie mení. Asus Zenwatch 3 toti?to prichádzajú s okrúhlym telom, ktoré preferuje vä??ia ?as? pou?ívate?ov. Vzh?ad hodiniek naviac pôsobí reprezentatívne, svie?o a moderne. Kovový okrúhly rám bude dostupný v 3 farebných vyhotoveniach. Páni sa mô?u te?i? na metalickú tmavú, striebornú sivú a dámy rozhodne pote?í zlatá ru?ová. Hrúbka hodiniek nadobúda hodnotu 9,95 mm a po ich obvode sa nachádza trojica hardvérových tla?idiel.

ASUS ZenWatch 2 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

asus zenwatch 3

Na prednej strane sa rozprestiera 1,39″ okrúhly AMOLED displej s rozlí?ením 400 x 400 pixelov. Tento kvalitný zobrazova? doká?e pri zobrazovaní ?iernej ?etri? batériu a navy?e je krytý odolným sklom Gorilla Glass s 2.5D zaoblením. Hodinky vo svojom vnútri ukrývajú procesor Qualcomm Snapdragon 2100 ur?ený ?peciálne pre nosite?nú techniku. Tento ?ipset spolu s 512 MB RAM zabezpe?ia dostatok výkonu pre opera?ný systém Android Wear. Interná pamä? týchto hodiniek ?íta 4 GB. Asus Zenwatch 3 sú vhodné aj na pohybové aktivity. Pedometer po?íta kroky a? s 95 % úspe?nos?ou a zahanbi? sa nenechá ani výdr? batérie. Tá sa údajne doká?e hravo vy?plha? na dva dni v?aka 340 mAh batérií. Podpora rýchleho nabíjania je u? pomaly samozrejmos?ou a za 15 minút sa hodinky nabijú a? na 60 % svojej kapacity. Nabíjanie prebieha cez magnetický napájací konektor.

asus zenwatch 3-1

V ob?úbenom opera?nom systéme spolo?nosti Google, ktorý je ur?ený ?peciálne pre smart hodinky, je integrovaných a? 50 rôznych dizajnov ciferníkov. Taktie? je mo?né vyrobi? si vlastný dizajn ciferníka skrz aplikáciu FeceDesigner. Remienky sú v?ak u?ívate?sky nevymenite?né. Na výber tak máme medzi pre?ívanou talianskou ko?ou alebo gumou, z ktorých sú v oboch prípadoch dostupné dve farebné verzie. Tmavá hnedá a svetlá hnedá (bé?ová) pôsobí rovnako ve?mi elegantne a perfektne zapadá do celého dizajnu nových Zenwatch 3. Tie sa doká?u spárova? s va?ím smartfónom cez aplikáciu ZenFit, ktorá slú?i na meranie va?ich aktivít a taktie? vás upozorní v prípade, ?e ste dlh?iu dobu bez pohybu. Asus Zenwatch 3 sa budú predáva? za cenu 229 ?, pri?om ich za?iatok predaja zatia? nebol oficiálne ur?ený.

TIP: Xiaomi & Huami predstavili inteligentné ?portové hodinky AMAZFIT s GPS i 5 d?ovou výdr?ou

asus zenwatch 3-4

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
40%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]