Neohrozenos? mobilného opera?ného systému iOS od americkej spolo?nosti Apple za posledné roky zna?ne klesla. Tento trend bol zaprí?inený najmä fatálnymi softvérovými chybami, ktoré znepríjem?ujú pou?ívanie v?etkým majite?om smartfónov s logom nahryznutého jablka.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za zmienku stojí napríklad nedávno odstránená vada, pri ktorej sa iPhony bezdôvodne vypínali po tom, ako kapacita ich batérie klesla pod 30 %. Podobných nepríjemných problémov v?ak bolo v poslednom období omnoho viac. Nepriaznivej situácii pre amerického technologického giganta ve?mi nepomáha ani najnov?í výskum. Ten sa zameral na pády aplikácií, pri?om najhor?ie dopadli práve zariadenia od Apple. Tie toti?to zaznamenali chybové hlásenie a? pri 62 % pokusov o otvorenie jednej z nain?talovaných aplikácií. V praxi to znamená, ?e priemerne ka?dý druhý pokus o jej otvorenie skon?il neúspechom.

Apple iPhone 5S 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: DGtle

Nenechaj si ujs?
Apple po nieko?kých tý?d?och opravil otravnú chybu batérií iPhonov. Na jedno ale zabudol

Konkuren?ný opera?ný systém Android je na tom o poznanie lep?ie, ke??e jeho aplikácie zaznamenali chybové hlásenia iba pri 47 % zo v?etkých pokusov. Nehodovos? systému iOS má pritom stúpajúcu tendenciu. Pod?a ?al?ích dostupných údajov tak rok ?o rok rastie táto nelichotivá hodnota zhodne o 47 %. Zo v?etkých Apple smartfónov dopadol najhor?ie iPhone 6, ktorý je práve týmito zlyhaniami  známy najviac. Zo zariadení vybavených systémom Android dopadli najhor?ie Samsungy s nehodovos?ou na úrovni 27 %. Aby sme v?ak v?etko uviedli na správnu mieru, o chybových hláseniach ?asto samotný pou?ívate? ani nemusí vedie?. Toto hlásenie je toti?to odosielané vtedy, ke? konkrétne zariadenie nefunguje tak, ako bolo pôvodne zamý??ané.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
10%
Páči sa mi to
41%
Chcem to
2%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
29%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]