Pred ?asom sme informovali o problémoch s batériami, ktoré postihli iPhone 6 a 6S. Tie sa týkali neo?akávaného vypínania spomínaných smartfónov pri 30 % kapacite batérie, ?o spôsobovalo majite?om zna?né nepríjemnosti.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Problémy s batériou nahlasovali mnohí pou?ívatelia e?te koncom minulého roka, no Apple nechcel tento neduh uzna? ako chybu. Teraz sa v?ak situácia zmenila, nako?ko vypínanie batérií modelov 6/6S sa vyrie?ila v poslednej aktualizácii na iOS 10.2.1. Tá bola pre spomínané modely vypustená e?te 23. januára. Aktualizácia so sebou priniesla nieko?ko vylep?ení, z ktorých je najdôle?itej?ia práve oprava vypínania pri 30 % kapacite batérie. No gigant z Cupertina nikde neoznámil, ?e tento ve?ký problém dokázal opravi?, dokonca ani v zozname opráv to neuverejnil. Pripravil si tak ne?akané prekvapenie pre pou?ívate?ov, ktorých kone?ne neobmedzuje tento nie práve malý problém.

Apple iPhone 6S 32GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iphone 6szdroj fotografie: iMore

Nenechaj si ujs?
iOS 10.2 mô?e spôsobova? ?al?ie problémy s batériou aj na iných iPhonoch

Najnov?iu verziu opera?ného systému si u? nain?talovalo viac ako 50 % majite?ov. Z diagnostických dát následne Apple zistilo, ?e sa problém s batériou odstránil u viac ako 80 % modelov iPhone 6S a 70 % modelov iPhone 6. Do novej aktualizácie Apple tie? zakomponoval mo?nos? re?tartovania smartfónov bez toho, aby sa museli pripoji? k nabíjacemu adaptéru v prípade, ?e sa problémy budú znova opakova?.

zdroj fotografie: iFixIt

Nepríjemne vypínanie týchto síce nie je zaradené medzi bezpe?nostné problémy, no spolo?nos? sa sna?ila túto situácia vyrie?i? ?o najskôr. Ak v?ak problémy s batériou u spomínaných modelov stále pretrvávajú, mô?u sa ich majitelia obráti? na podporu AppleCare alebo si aktualizova? svoj iPhone, pokia? tak e?te neurobili. Apple neprestáva situáciu skúma? a stále zbiera dáta, aby zistilo, ?i problémy s batériami e?te pretrvávajú a ako ich ?o najú?innej?ie odstráni?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]