Unikol dizajn balenia a reálne fotografie OnePlus 3

banner-oneplus2
Zahrani?né médiá sa domnievajú, ?e nový „zabijak vlajkových lodí“, teda OnePlus 3, k nám príde u? 13. mája a o necelý mesiac sa spustí aj oficiálny predaj zariadenia. O nadchádzajúcej udalosti v?ak nemáme ?iadne bli??ie detaily a nevieme potvrdi?, ?i sa jedná o pravdivú informáciu. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

O to viac nás v?ak te?í, ke? sa k nám dostanú rôzne nové fotografie, ktoré nám pribli?ujú, ?o v?etko mô?eme od OnePlus 3 o?akáva?. Smartfóny od tejto spolo?nosti sú známe svojou precíznos?ou balení. Prvým dne?ným únikom sú detailné fotografie mo?ných dizajnových variácií balenia OnePlus 3. Opä? sa výrobca naozaj ?inil a ka?dý jeden návrh vyzerá úchvatne. Baleniu dominuje tradi?ná bielo-?ervená kombinácia. Okrem balenia sme dostali aj reálne fotografie novej vlajkovej lode, ktoré vynorili na povrch hne? nieko?ko dôle?itých otázok.

OnePlus 2 16GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


oneplus-3-box-09

Ak sa pozrieme na dizajn prednej strany, vidíme tu istú podobnos? s OnePlus 2, no postupom smerom dole sa objavuje prvá nezrovnalos?. Novým prvkom by malo by? fyzické domovské tla?idlo s integráciou skenera odtla?kov prstov, ktoré sa zna?ne podobá na to, ktoré nájdeme vo vlajkovej lodi od Meizu, Meizu Pro 6. A zadná strana nie je na tom o ni? lep?ie. V tomto prípade sa OnePlus in?piroval minuloro?ným high-endom od taiwanského HTC, HTC One M9. Celkovo pôsobí smartfón rozporuplným dojmom a sme ve?mi zvedaví, ?o si pre nás spolo?nos? pripravila.

?pecifikácie by nemali by? ?iadnym prekvapením a do?káme sa plnohodnotnej vlajkovej lode. Dominantou prednej strany sa má sta? 5,5-palcový FullHD SuperAMOLED displej, ktorý má patri? medzi to najlep?ie, ?o momentálne na trhu so smartfónmi nájdeme. O ?pi?kový výkon sa postará procesor Snapdragon 820 spolu so 4 a 6 GB opera?nou pamä?ou RAM. Kapacita opera?nej pamäte bude priamo závislá od ve?kosti interného úlo?iska, ktoré ponúkne 32 alebo 64 GB. Fotografie bude mo?né vytvára? 16 MPx sníma?om. Ur?ite ve?mi vítaným prvkom OnePlus 3 sa stane technológia rýchleho nabíjania Dash Charge, ktorú vyvíja samotná spolo?nos? a ponúknu? by mala výstup 5V / 4A pri výkone 20 W.

Opera?ným systémom sa stane najnov?í Android 6.0.1 Marshmallow, ktorý doplní nadstavba HydrogenOS (?ínska verzia), respektíve OxygenOS v prípade medzinárodnej verzie. Cena OnePlus 3 má za?ína? od 270 ? a pokra?ova? má a? k ?iastke 335 ?, ktorá bude plati? pre najvýkonnej?iu verziu so 6 GB RAM a 64 GB interným úlo?iskom.

Zdroj: Gizmochina.com (2) 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]