Letné tý?dne sa nesú v znamení 7. série kultového seriálu Game of Thrones, ktorá priná?a do deja mnohé odhalenia. O únik nieko?kých ?astí na verejnos? sa pred ?asom postarali ?ikovní hackeri, ktorí HBO narobili poriadne problémy. Tie sa teraz znásobujú, preto?e sa do éteru dostala 6. epizóda. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hackeri nie sú v?dy jediným zdrojom únikov informácií, preto?e o takéto chyby sa ob?as nedopatrením postarajú aj samotné spolo?nosti. HBO e?te stále rie?i problém s hackermi, ktorí zverejnili nieko?ko ?así seriálu GoT na internete.

Na vine je HBO

Popri vy?etrovaní do?lo k ?al?iemu úniku, a to priamo zo zdroja, ke? HBO sprístupnilo 6. ?as? 7. série tohto legendárneho seriálu, ktorá sa dostala na verejnos? prostredníctvom distribu?nej slu?by spolo?nosti – HBO Nordic. Na webe bola dostupná zhruba hodinu a následne bola stiahnutá.

zdroj fotografie: HBO

Nenechaj si ujs?
Najnov?ia ?as? Game of Thrones sa niesla v znamení obrovského odhalenia od Gilly. Mnohí ho v?ak prehliadli

Tento ?as bol viac ne? dostato?ný na to, aby sa 6. ?as? roz?írila do vôd internetu. Nebolo potrebné ani dlho ?aka? a záznamy o nej sa u? objavili na jednom z najvä??ích diskusných fór – na Reddite. Ak teda nemá? zábrany, 6. epizódu si mô?e? aj ty pozrie? u? teraz na slovenskej stránke TOPSERIALY. Postupne sa v?ak informácie ?íria do ?al?ích slu?ieb, ako YouTube, Instagram ?i Twitch a iných, no mnohé z nich u? údaje o neodvysielanej epizóde odstránili z dôvodu poru?ovania autorských práv.

?íri sa ?rýchlos?ou svetla?

zdroj fotografie: HBO

Kto chce, cestu si v?dy nájde. To platí aj v tomto prípade a napriek tomu, ?e ide o nelegálne zdie?anie a zverej?ovanie vlastníctva spolo?nosti HBO, mnohí ?piráti? ?íria uniknutú epizódu ?alej. Dokonca je u? na niektorých miestach dostupná na stiahnutie prostredníctvom torrentu. ?ikovnej?í a nedo?kavý fanú?ik ju tak mô?e nájs? na The Pirate Bay ?i GorillaVid. Nejde v?ak o prvý prípad, kedy partnerská slu?ba HBO ?zavarila?. Pred pár tý?d?ami bola prostredníctvom partnera Star India omylom odvysielaná 4. epizóda 7 série. Zdá sa, akoby úniky nekon?ili a je mo?né, ?e sa u? onedlho do?káme aj ?al?ích ?astí, ktoré budú dostupné skôr ako ich HBO odvysiela.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
60%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]