Nedávno sme v samostatnom ?lánku informovali o novom spôsobe dopravy, ktorý ponúka ?ínsky e-shop GearBest. Zásielky z ?ínskeho skladu po novom doká?e posiela? na Slovensko i ?esko aj bez potreby platby DPH, v?aka ?omu sa nám otvára brána k ove?a výhodnej?ím nákupom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem smartfónov a podobných zariadení ale mô?eme nakúpi? aj ove?a drah?iu elektroniku, pri ktorej by inak DPH vy?lo poriadne mastne. Pozreli sme sa teda do ponuky e-shopu a vybrali tie najzaujímavej?ie gadgety, s ktorými si mô?e? kráti? vo?ný ?as alebo ti mô?u pomôc? v domácnosti. Pri nákupe je nutné zvoli? ako spôsob dopravy EU Express.

Xiaomi lampa

Cena: 64 ?

Dodaj svojej domácnosti trochu inteligencie s novou lampou od Xiaomi. S výkonom 28W doká?e vyprodukova? svetlo a? do 2000 luménov. Teplota farieb sa dá nastavi? od 2700 do 6500K, no cez aplikáciu je mo?né intenzitu svetla meni? od 0,1 do 2000 luménov pre ?pecifické prípady. Je mo?né napríklad zapnú? re?im mesa?ného svitu, ktorý je pre o?i v no?ných podmienkach ove?a príjemnej?í.

xiaomi lampa
zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? lampu od Xiaomi za 64 ?
?iadne DPH!

Lampa navy?e disponuje certifikáciou IP60, ktorá zaru?uje odolnos? vo?i prachu. V?aka pou?itým prémiovým materiálom a kvalitným LEDkám od OSRAM udáva výrobca ?ivotnos? úctyhodných 25 000 hodín. Cena tejto lampy ?iní 64 ?, a to aj bez pou?itia akéhoko?vek kupónu. K cene si ale treba priráta? 8 ? za dopravu bez DPH.

Nenechaj si ujs?
Jeden z najlep?ích ?ínskych e-shopov spustil nový spôsob dopravy bez DPH. Vyskú?ali sme si to ?na vlastnú ko?u? a takýto je výsledok

4K kamera SJCAM SJ5000X

Cena: 77 ?

SJCAM SJ5000X prichádza ako vylep?ená verzia základnej 5000-ky, pri?om za trochu vy??iu cenu ponúka ove?a vy??ie rozlí?enia a vy??í po?et snímok za sekundu. Kamera disponuje 12 MPx sníma?om Sony IMX078, ktorý umo??uje nahrávanie videí v 4K rozlí?ení pri 24 fps, 2K rozlí?ení pri 30 fps, FullHD rozlí?ení pri 60 fps ?i dokonca v 720p rozlí?ení pri 120 fps. Nechýba, samozrejme, ani klasické fotenie v 12 MPx rozlí?ení. Výtvory si mô?e? narýchlo pozera? na 2-palcovom LCD displeji a prená?a? do po?íta?a a iných zariadení pomocou microSD karty do ve?kosti 128 GB.

sjcam sj5000x
zdroj fotografie: SJCAM

Kúpi? 4K kameru SJCAM SJ5000X za 77 ?
Z?avový kupón SJCAMGH

Ve?kou výhodou je, ?e spolu s kamerou je dodávané aj neuverite?né mno?stvo príslu?enstva, ako napríklad vodeodolný kryt ?i rôzne dr?iaky a nástavce. Pri pou?ití kupónu SJCAMGH získa? ohromnú z?avu a cena zní?i na fantastických 77 ?. Dodanie bez DPH (EU Express) v tomto prípade vychádza na 5 ?.

3D tla?iare? Anet A8

Cena: 128 ?

3D tla?iarne sú dnes trendom u v?etkých kreatívcov a pokia? sa aj ty zaujíma? o túto oblas?, táto lacná 3D tla?iare? je pre za?iatky ako stvorená. Na svoju cenu ponúka naozaj kvalitnú kon?trukciu a výbornú presnos? tla?e. Objekty do rozmerov 220 x 220 x 240 mm mô?e? tla?i? z ABS, PLA, PVA, PP materiálov, nylonu ?i z dreva. Kon?trukciu tla?iarne tvorí akrylový rám, ko?ajnice z nehrdzavejúcej ocele, prevody, kovové kladky a lo?iská pre dokonale plynulý pohyb.

anet a8
zdroj fotografie: Anet

Kúpi? 3D tla?iare? Anet A8 za 128 ?
Z?avový kupón A8SUPER

Nie nadarmo ju niektorí pou?ívatelia nazývajú ?najlep?ou lacnou tla?iar?ou?. Lacná toti? naozaj je, ke??e s pou?itím kupónu A8SUPER stojí iba 128 ?. Pri vo?be dopravy sa presved?, ?e má? zvolené bezplatné EU Express dodanie. Uvedená cena je teda kone?ná a so ?iadnymi ?al?ími poplatkami by si sa nemal stretnú?.

Robotický vysáva? Xiaomi

Cena: 256 ?

U? ?a prestáva bavi? pravidelné vysávanie podláh v tvojom dome alebo byte? Nechaj to na robotický vysáva? od ?ínskeho Xiaomi, ktorý je nielen lacný, ale aj ve?mi inteligentný. Vysáva? je vybavený dvanástimi rôznymi senzormi, ktoré mapujú priestor a pomáhajú vyhýba? sa preká?kam. Sací výkon je na úrovni 1800 Pa a batéria má kapacitu 5200 mAh. Zariadenie je navy?e dodávané s nabíjacou stanicou, do ktorej sa vysáva? doká?e sám vráti? a dobi? si batériu.

xiaomi vysáva?
zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? robotický vysáva? od Xiaomi za 256 ?
Z?avový kupón XIAOMIVAC

Zíde sa aj mo?nos? prepojenia so smartfónom a aplikáciou Mi Home, ktorá umo??uje informova? pou?ívate?a o stave vysávania, meni? re?imy ?i naplánova? ?as vysávania. Cena tohto inteligentného kúsku je po pou?ití kupónu XIAOMIVAC perfektných 256 ?. Za dopravu bez DPH si e-shop pýta len 4,15 ?.

4K dron od Xiaomi

Cena: 385 ?

S posledným gadgetom vo výbere sa mô?e? zabáva? napríklad po?as toho, ako ti bude Xiaomi vysáva? upratova? izbu. Jedná sa o kvalitný dron so vstavanou 4K kamerou, ktorá bude nahráva? v?etky tvoje lety a prená?a? snímaný obraz do smartfónu. Pre e?te lep?iu kvalitu videí a fotografií poslú?i 3-osová stabilizácia kamery. Dosah ovládania je na tri kilometre, pri?om cez aplikáciu je mo?né aj nastavi? konkrétny cie? letu. Dron obsahuje 5100 mAh batériu, ktorá posta?í na slu?ných 27 minút lietania.

xiaomi dron
zdroj fotografie: Xiaomi

Kúpi? dron so 4K kamerou od Xiaomi za 385 ?
Z?avový kupón MI4KWIFI

Na pribalenom ovláda?i sa nachádza aj tla?idlo pre jednoduché vrátenie dronu na miesto, odkia? pri?iel. V neposlednom rade pote?í aj mo?nos? vytvárania 360-stup?ových fotografií. Aj ke? je tento dron ve?mi dobre vybavený, jeho cena konkurenciu doslova vysmieva. Pri pou?ití kupónu MI4KWIFI cena klesne na gracióznych 385 ?, pri?om doprava bez DPH stojí smie?nych 27 centov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
50%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
17%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.