Samsung a Apple sú známi ako dlhoro?ní rivali, ktorí proti sebe zviedli nespo?et súdnych sporov. Av?ak doká?u aj spolupracova?. Samsung toti? plánuje otvori? nové továrne na OLED displeje, ktorými bude zásobova? Apple.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung je okrem svojich ?pi?kových smartfónov známy aj ako popredný dodávate? komponentov konkurentom, medzi ktorými figuruje aj Apple. Do predstavenia iPhone 8 zostáva len nieko?ko mesiacov a v?etko nazna?uje tomu, ?e Samsung by mal by? popredným dodávate?om OLED displejov práve pre tento smartfón. Zo strany Samsungu to ale nie je ani z?aleka v?etko. Pod?a najnov?ích informácií plánuje gigant investova? nieko?ko miliárd do dvoch nových tovární na výrobu OLED displejov.


zdroj fotografie: Samsung

Tie by nemali by? hotové skôr ne? za?iatkom roku 2019. Po spustení výroby budú schopné produkova? 270 000 OLED displejov mesa?ne. Od Apple sa zas o?akáva, ?e v budúcnosti vybaví v?etky svoje iPhony OLED displejmi a je ve?mi pravdepodobné, ?e práve z týchto tovární. Pre Apple bude teda prvoradé dosiahnu? výhodnú dohodu zo Samsungom ?o najskôr, ak teda chce udr?a? náklady na rozumnej úrovni.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.