banner-note-7?al?ie zlé správy! Pomaly neprejde jediný de? bez toho, aby sme nepo?uli ?al?í smutný dôsledok chybných batérií v Samsungu Galaxy Note 7. Napriek tomu, ?e je juhokórejská spolo?nos? v negatívnom svetle ospevovaná po celom svete, treba uzna?, ?e sa zo v?etkých síl sna?í svoje chybné kroky napravi?. Na druhú stranu, nie v?etci tieto kroky vnímajú a pre zvý?enie bezpe?nosti tak dochádza k prvým zákazom pou?ívania tohto phabletu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?ie informácie zo sveta smartfónov hovoria o zákaze pou?ívania na univerzite Stockton v New Jersey. V?etkým ?tudentom tejto univerzity pri?iel nedávno mail, v ktorom vedenie ?koly informovalo o nebezpe?ných batériách Note 7-?ky. V správe ?alej stálo, ?e ka?dý vlastník tohto smartfónu je povinný ho ma? v areály univerzity vypnutý a? dovtedy, kým sa problém nevyrie?i. K problému sa vyjadril aj samotný dekan ?tudentov Stocktonskej univerzity, Pedro Santana.

Samsung Galaxy Note 7 64GB mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

?Stockton je doslova a do písmena malým mestom. Viac ako 3000 ?tudentov býva na pôde na?ej univerzity a okrem toho na?u ?kolu ka?dý de? nav?tívi vy?e 10 000 osôb. Pre zaru?enie ich ochrany sme sa rozhodli prija? potrebné opatrenia, ktoré mô?u zabráni? ohrozeniu zdravia, ?i predchádza? vzniku po?iaru.?

Zmienená univerzita v?ak nie je jediná, ktorá sa v krátkom ?asovom slede rozhodla zabráni?, respektíve obmedzi? pou?ívanie Galaxy Note 7. Spolo?nos? MTA, ktorá zabezpe?uje hromadnú dopravu v meste New York, sa taktie? odhodlala k ráznemu kroku. Predv?erom na svojom profile uverejnila príspevok, v ktorom vyzýva v?etkých majite?ov, aby ho nenabíjali pri preprave vlakom alebo autobusom.

TIP: Samsung urguje pou?ívate?ov Galaxy Note 7, aby ihne? vypli svoje zariadenia!

Ani vy??ie zmienené zákazy a odporú?ania samotného Samsungu v?ak nedoká?u naplno zabráni? pou?ívaniu. Juhokórejská spolo?nos? si v?ak za to mô?e zrejme sama hlavne kvôli pomalej reakcii na tento záva?ný problém. Táto pomalá reakcia zaprí?inila, ?e samotní vlastníci phabletu nevedia ?o robi?. Nevedomos? zaprí?inila ?al?ie problémy jednému 55-ro?nému Ameri?anovi. Ten si po?as jazdy v aute nabíjal svoj Samsung Galaxy Note 7, ?o v?ak robi? rozhodne nemal.

Po?as jazdy za?ul hlasný zvuk a následne sa vymr?tili plamene z miesta, kde mal umiestnený svoj nový smartfón. Plamene nakoniec zachvátili celé auto, no na??astie sa nikomu ni? nestalo. Uvidíme, kam a? zájde táto nemilá kauza. Zostáva nám v?ak veri?, ?e tieto nebezpe?né batérie nespôsobia ?iadne ?al?ie nepríjemnosti.

TIP: Samsung Galaxy Note 7 vybuchol iba 6-ro?nému chlapcovi a spôsobil mu popáleniny

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]