O ?u?och je známe, ?e sú ve?mi vynaliezaví. Hlavne v prípadoch, kedy im táto vynaliezavos? doká?e u?etri? nemalé peniaze. To, ?o sa im ale podarilo vytvori? tentoraz, prekonáva v?etky doteraj?ie výtvory domácich kutilov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O obrovskej batérii Tesla Powerwall si u? istotne po?ul. Táto batéria slú?i na uchovávanie elektrickej energie získanej pomocou solárnej strechy. Má v?ak jeden zásadný problém, a tým je cena. Za cenu okolo 4600 ? si u? ve?a ?udí rozmyslí, ?i si takúto technologickú vychytávku zakúpi.

Sta?í ma? trocha vedomostí a ?ikovné ruky

Na YouTube aktuálne nájde? nieko?ko návodov, ako si doma vyrobi? zariadenie podobné tomu od Tesly. Posta?í ti na to pár recyklovaných batérií zo starých notebookov. Takáto po domácky vyrobená batéria je nielen cenovo dostupnej?ia ako Powerwall, ale tie? doká?e uchova? aj viac elektrickej energie. Pre porovnanie, Powerwall doká?e uchova? 14 kWh energie. Na fórach DIYPowerwalls pou?ívate? Glubux napísal, ?e jeho batéria doká?e uchova? a? 28 kWh energie a youtuber Peter Matthews doká?e vo svojej uchova? a? 40 kWh energie, ?o je skoro trojnásobok originálnej batérie z dielne Tesly.

Cenová politika je jasná

Na zostrojenie takejto obrovskej batérie ?udia vyu?ívajú lítium-iónové ?lánky. Tie doká?e? ve?mi ?ahko rozpozna? a práca s nimi je pomerne jednoduchá. Napríklad takúto batériu zo starého laptopu kúpi? za cenu okolo 5 ?. Preto sa výroba vlastnej domácej zásobárne elektrickej energie nesmierne oplatí oproti kúpe originálnej Powerwall od Tesly. Mnoho ?udí pritom batérie z notebookov vôbec nerecykluje.

tesla

zdroj fotografie: Tesla

V Amerike skon?í na skládke a? 95 % laptopov, v ktorých sa nachádza batéria. Pri recyklácii lítium-iónových ?lánkov vzniká priestor pre ich opätovné pou?itie práve pri takýchto domácich batériách. Tým pádom budú skládky menej zaplnené a zne?istené a ?ikovní domáci kutili dostanú priestor pre ich ?al?ie skvelé vynálezy. Tak ?o, pustí? sa do vyrábania svojej vlastnej Powerwall aj ty?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
17%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.