V dne?ných d?och existuje ve?ké mno?stvo programátorov, ktorí doká?u vytvori? kód pre rôzne ú?ely. Medzi zrejme najstar?ích programátorov patrí táto dôchodky?a z krajiny vychádzajúceho slnka. Tá vo vysokom veku 81 rokov predstavila svoju prvú aplikáciu pre smartfóny od výrobcu z Cupertina. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Drvivá vä??ina dôchodcov a ?udí star?ej generácie si dr?í od modernej techniky zna?ný odstup. To v?ak neplatí pre dôchodky?u Masako Wakamiya z Japonska, ktorá zvláda ovláda? po?íta? ?avou zadnou. Skúsenosti s touto technikou Masako získavala od svojich 60-tych narodenín. A? 43 rokov svojho ?ivota strávila ako pracovní?ka v poprednej japonskej banke. Svoje znalosti vyu?ila na vytvorenie aplikácie pre iPhony.

zdroj fotografie: Inquirer Technology

Nenechaj si ujs?
Chlapík sa pokú?al navigova? 15-metrovú lo? pomocou iPadu, po strate WiFi signálu nastala katastrofa

Predstavenie aplikácie prebehlo minulý tý?de?. ?ou si jej tvorky?a chcela ucti? japonský sviatok ?Hinamatsuri?, ktorý je skôr známy ako Diev?enský de?. Jej aplikácia ?u?om predstavuje bábiky, ktoré sú spájané s týmto sviatkom. Aplikácia s názvom Hinadan zobrazuje 12 bábok. Ide v podstate o akúsi hru, kde sú bábky zoradené v rôznych pozíciách. Hra so ?tyrmi úrov?ami kon?í po usporiadaní v?etkých bábok na ich správne pozície. Táto aplikácia v?ak nie je jediným výtvorom japonskej dôchodkyne.

zdroj fotografie: Uganda Today

Masako Wakamiya toti? spravuje aj blog, na ktorom ?u?om priná?a zá?itky z jej ciest. Okrem toho v?ak e?te ?udí u?í, ako správne pou?íva? Excel. Pokia? ?a nová aplikácia Hinadan zaujala, mô?e? si ju jednoducho stiahnu? z obchodu App Store. Masako je priamym dôkazom toho, ?e aj vo vysokom veku si mô?e ?lovek splni? svoje sny. Ak sa chce? dozvedie? viac o tejto japonskej dôchodkyni, mô?e? si pozrie? prilo?ené video z akcie TEDx, kde Masako rozpráva o starnutí s modernými technológiami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]