Poty?ka hackerov so spolo?nos?ou HBO stále neutícha. Nielen?e sa im podarilo ukradnú? nieko?ko epizód z viacerých seriálov, ale pod?a najnov?ích informácií získali aj osobné údaje niektorých hercov z populárneho seriálu Game of Thrones.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najskôr ?a ale do tejto problematiky trochu zasvätíme. V?etko to za?alo pred tý?d?om, kedy hackeri oznámili, ?e od HBO odcudzili a? 1.5 TB dát. Mali by? medzi nimi dve nezverejnené epizódy zo seriálov Ballers a Room 104 a scenáre k epizódam z Game of Thrones. Av?ak o pár dní na to distribu?ný partner Star India predsa len omylom zverejnil ?tvrtú epizódu zo siedmej série Game of Thrones, ktorá mala oficiálnu premiéru iba minulú nede?u.

Hackeri majú ove?a viac

hbo
zdroj fotografie: Peter Dinklage / Twitter

Nenechaj si ujs?
Hackeri vypustili do sveta 4 epizodú 7. série Game of Thrones. Mô?e? si ju pozrie? aj ty

Ke??e zatia? bolo celkových 1,5 TB zverejnených iba 3,4 gigabajtov, hackeri musia ma? e?te ve?kú ?as? dát stále u seba. Pod?a portálu The Guardian ?iadajú hackeri od HBO výkupné, aby sa zamedzilo ?al?ím únikom. ?alej dokonca získali aj osobné údaje niektorých hercov, ako napríklad e-mailové adresy ?i telefónne ?ísla. Medzi dotknutými osobami má by? Peter Dinklage, Lena Headey a Emilia Clarke. Sú?as?ou úniku majú by? aj e-maily od viceprezidentky filmového programovania, Leslie Cohen, z celého mesiaca.

Zopakuje sa hanba z roku 2014?

hbo
zdroj fotografie: Peter Dinklage / Twitter

HBO momentálne vy?etruje, ktoré konkrétne údaje unikli. Hovorca, Jeff Cusson, sa ale domnieva, ?e ich e-mailový systém nebol ohrozený. V prípade, ?e by sa mýlil, HBO postihne rovnaká potupa, aká postihla spolo?nos? Sony Pictures v roku 2014. Práve uniknuté e-maily toti? najviac po?kvrnili reputáciu spolo?nosti. Je nepravdepodobné, ?e by títo hackeri skrývali ?al?ie epizódy z Game of Thrones. Unikli toti? iba scenáre a zverejnenú ?tvrtú epizódu tak mô?eme pova?ova? iba za ne??astnú náhodu. Ka?dopádne, ak hackeri predsa len e?te nie?o skrývajú a HBO im nezaplatí výkupné, toto fiasko bude naozaj zaujímavé.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.