Virtuálne meny si za posledné roky získali obrovskú základ?u pou?ívate?ov, ktorí ich vyu?ívajú pri rozli?ných platbách. Najznámej?ou zo v?etkých je v?ak BitCoin, ktorý sa na scéne po prvýkrát objavil pred 8 rokmi a odvtedy prechádzal rôznymi obdobiami. Extrémne úspe?nými sú v?ak posledné mesiace, kedy hodnota tejto kryptomeny aj napriek predpovediam analytikov stále stúpa a teraz prekonala ?al?í mí?nik. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zlaté ?asy virtuálnych mien sú ?oraz hojnej?ie a ich hodnoty stúpajú takmer neustále. Ideálnym príkladom je pe?a?ná mena BitCoin, ktorú vytvoril e?te v minulom desa?ro?í Satoshi Nakamoto. Jej po?iato?ná hodnota sa pohybovala na úrovni zopár centov a neskôr dolárov. Teraz by sme ale za 1 BitCoin zaplatili poriadne mastnú sumu. Mnohí analytici o?akávali, ?e táto kryptomena je ako ?asovaná bublina, ktorá mô?e rýchlo prasknú?, no ona sa dr?í v kurze a stále rastie.

Závratná hodnota

Podobnú predpove? prednedávnom vyslovil aj analytik Vinny Lingham a jeho tvrdenia sa po?as minulého víkendu potvrdili. Cena za 1 BitCoin po prvýkrát v histórii toti? prekonala hranicu 4000 dolárov, ?o je v prepo?te takmer 3400 ?. E?te predtým v?ak hodnota ?lietala? a po prekro?ení hranice 3 152 ? klesla na zhruba 3 060 ?. Krátko na to sa cena znova vy?vihla a dosiahla 3230 ?, ?o bolo pokladané za ve?ký triumf. To v?ak zrejme mnohí netu?ili, ?e sa situácia e?te zlep?í.

bitcoin cashzdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Bitcoin sa rozdelil na dve kryptomeny. ?o to znamená?

Onedlho na to za?al BitCoin znova stúpa?, ?ím stanovil nový rekord v doteraj?ej hodnote kryptomien. U? po prekonaní prvotnej hranice 2 550 ? za?ali obchodníci kupova? digitálny token a po?ítali s poklesom ceny. Tento scenár sa v?ak nenaplnil a BitCoin opä? raz zvý?il svoju hodnotu. Jeho potenciál je ohromný a cenový rast nazna?uje, ?e aj virtuálne meny mô?u v budúcnosti dosahova? poriadne vysokých hodnôt. Po prekonaní nového rekordu sa na?alej o?akáva, ?e bude cena e?te rás?, no kedy sa zastaví, je zatia? ve?mi otázne.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]