Posledné dni boli pre priaznivcov virtuálnej meny Bitcoin poriadne horúce. Rozdelili sa toti? na dve skupiny a rozhodovali o osude.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pre?o ale celá táto situácia vznikla? Tí, ktorí o Bitcoine a inej virtuálnej mene sotva po?uli, by mali vedie?, ?e existujú takzvaní ?míneri?. Ich prácou je rie?enie komplexných po?íta?ových problémov pomocou softvéru, ktorý následne uvo?ní digitálne mince na trh. Av?ak proces odomknutia prvých bitcoinových pe?a?ných mincí trvá aj nieko?ko hodín a míneri u? za?ali stráca? trpezlivos?.

Rie?ením je zvä??enie ?blokov?

Bitcoin bola prvá digitálna mena postavená na technológii blokového re?azca, ktorý doká?e nezávisle overova? platby, teda aj bez sprostredkovate?a. Nový Bitcoin Cash je postavený na rovnakej technológií, av?ak nový softvér umo??uje zvä??enie blokov na 8 megabajtov. Pre porovnanie, oby?ajný Bitcoin doteraz ponúkal iba 1 megabajt.

bitcoin cash
zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
BitCoin je aktuálne najhodnotnej?ou kryptomenou sveta. Takto vyzerá ?ba?a?, kde tieto virtuálne mince vznikajú

Obhajovatelia Bitcoinu boli proti zvä??eniu blokov preto, lebo by to vraj mohlo spôsobi? vä??iu zranite?nos? vo?i hackom. Na druhej strane sú ale zástancovia nového Bitcoinu Cash, ktorý doká?e spracováva? transakcie ove?a rýchlej?ie a takmer 10 rokov starému Bitcoinu vdýchol nový ?ivot. Av?ak iba men?ina Bitcoinových mínerov a búrz povedala, ?e budú novú menu podporova?.

Investori dostanú dvojnásobok

Ku ka?dému Bitcoinu im toti? bude pridaná jedna jednotka z Bitcoin Cash. To ale neznamená, ?e hodnota vlastníctva investorov bude zdvojnásobená. Nako?ko Bitcoin Cash bude spo?iatku ?erpa? svoju hodnotu z Bitcoinu, mô?eme o?akáva? pokles hodnoty Bitcoinu o presne takú hodnotu, akú Bitcoin Cash nadobudne.

bitcoin cash
zdroj fotografie: Pixabay

Nie je podporovaná, no má potenciál

Zatia? nie je jasné, aká budúcnos? Bitcoin Cash ?aká. Mnoho mínerov a búrz sa toti? vyjadrilo, ?e novú menu nebudú podporova?. To ale neznamená, ?e ju ihne? treba odsúdi? na neúspech a ani nad ?ou neuva?ova?. Práve naopak, ak sa nakoniec Bitcoin Cash uká?e ako lep?ia digitálna mena, mnoho mínerov na ?u mô?e prejs?. Tím Blockchain Driven si dokonca myslí, ?e sa mô?e sta? dominantnou kryptomenou.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.