?ínske Xiaomi exceluje nielen v predajoch smartfónov a zariadení do domácností, ale najnov?ie tie? v po?te predaných nosite?ných zariadení. Spolo?nos? Fitbit, doteraj?í líder v tomto segmente, si svoju vedúcu pozíciu nedokázala udr?a? a jej predaje výrazne klesli, no Xiaomi si naopak polep?ilo.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Xiaomi ?ne úspechy jeden za druhým. Po návrate spolo?nosti do rebrí?ka TOP 5 predajcov smartfónov teraz prichádza ?al?í triumf, ktorým dokonca predbehla renomovaného výrobcu Fitbit. Darí sa v?ak aj konkurentovi z Kalifornie.

Xiaomi pokorilo Fitbit

V Q2 tohto roka Xiaomi predalo 3,7 milióna svojich náramkov ?i hodiniek, pri?om Fitbit zaznamenal 3,4 miliónov predaných kusov. Apple predal ?len? 2,8 miliónov kusov hodiniek Apple Watch. Gigant z Cupertina ale vedie nad Xiaomi v predajoch na domácom trhu v USA. Zvy?ok predajov v segmente nosite?ných zariadení ?iní a? 11,7 milióna predaných kusov, ?o predstavuje 54 % podielu na trhu.

zdroj fotografie: Strategy Analytics

Nenechaj si ujs?
Ako je mo?né, ?e spolo?nos? Xiaomi predáva svoje kvalitné produkty za takú nízku cenu?

Celosvetovo známe Xiaomi, ale aj Apple neustále zaznamenávajú medziro?ný nárast podielu na trhu. Pri výrobcovi z ?íny sa podiel zmenil oproti minulému roku z 15 % na 17 %. U jeho konkurencie percentá narástli z pôvodných 9 % na aktuálnych 13 %. Zaujímavou správou v?ak je, ?e Fitbitu predaje neuverite?ne klesli, a to z 29 % na 16 %. Xiaomi a Apple majú pri výrobe ?wearables? odli?ný prístup k návrhu. Zatia? ?o ?ínska spolo?nos? uprednost?uje lacnej?ie, no slu?ne vybavené náramky s mnohými u?ito?nými funkciami, Apple stavilo na výrobu prémiových hodiniek. Tie sú a? o 215 ? drah?ie ako nosite?né zariadenia od Xiaomi.

zdroj fotografie: Dávid Igaz/FonTech

Úspechy prichádzajú aj z iných strán

Xiaomi v tomto roku zaznamenáva hne? nieko?ko úspechov, ?ím sa mu podarilo odrazi? sa od ?dna?, kam sa dostalo v posledných dvoch rokoch. Za touto situáciou stál najmä obrovský rast spolo?nosti a nedosiahnuté ciele v po?te predaných zariadení. V druhom kvartáli tohto roka sa v?ak nezvý?ila len predajnos? nostite?ných zariadení od, ale aj smartfónov. Pod?a ?tatistík je nárast na úrovni a? 70 %, ?o predstavuje zhruba 23 miliónov predaných modelov.

xiaomizdroj fotografie: Patrik Tarics/FonTech

Nenechaj si ujs?
Prvá autorizovaná Xiaomi predaj?a v strednej Európe bola oficiálne otvorená! A my sme boli exkluzívne pri tom

Výrobcovi z ?alekej ?íny sa vo svete znova darí nato?ko, ?e sa rozhodol pre ve?kú expanziu. Tá zah??a otvorenie nieko?kých tisícok kamenných predajní. Medzi inými je jedna z nich otvorená u? aj v susednej ?eskej republike a mnohé ?al?ie budú nasledova? po celej Európe. Na tento ú?el si Xiaomi po?i?alo takmer 850 miliónov eur a spojilo sily s Nokiou. Popularita tejto spolo?nosti a jej skvelých produktov sa ?oraz viac zvy?uje. Niet sa preto ?o divi?, ?e sa po?et predaných zariadení neustále zvy?uje. Vlastní? aj ty nejaké nosite?né zariadenie alebo smartfón z dielne Xiaomi?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]