Fínska Nokia a ?ínska spolo?nos? Xiaomi dnes oznámili dohodu o vzájomnom poskytovaní patentov, ?o pomô?e obom spolo?nostiam rozvíja? nové produkty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a tla?ovej správy sa obe spolo?nosti dohodli v oblastiach IoT, roz?írenej a virtuálnej reality, respektíve v umelej inteligencii. Nokia bola k?ú?ovým hrá?om pri vývoji mnohých ?tandardov pou?ívaných v odvetví mobilných telefónov. Aj dnes ve?kú ?as? príjmov tvoria práve peniaze z ude?ovania licencií na patenty, ktoré vybudovala v priebehu rokov. Práve tieto patenty mô?u by? k?ú?ové pre spolo?nosti akou je aj Xiaomi pri roz?írení na globálny trh.

zdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

Nenechaj si ujs?
Výrobca populárnych Mi Band náramkov má nové smartwatch. Sú lacné a na jedno nabitie vydr?ia a? 45 dní

Ka?dý ?tvr?rok zaznamenáva Xiaomi nárast a ve?a fanú?ikov ?aká na to, kedy sa rozhodne expandova?. India sa u? do?kala a spolo?nos? tam zaznamenala skuto?ne ve?ký úspech. Ako povedal sám hovorca Xiaomi, táto dohoda s Nokiou pomô?e s globálnou expanziou, pri?om sa nebudú zameriava? len na jeden trh. ?ínsky gigant v?ak má takisto svoje vlastné patentové portfólio. Od svojej existencie po?iadalo o vy?e 16 000 patentov a bolo mu udelených okolo 4000 z toho 1887 je zahrani?ných. Pod?a slov Lei Juna sa spolo?nos? zaviazala k budovaniu trvalo udr?ate?ných partnerstiev s globálnymi lídrami.

Spolupráca s Nokiou tak umo?ní vybudova? vedúce postavenie v oblasti softvéru a slu?ieb, pozoruhodnej?ie produkty a slu?by fanú?ikom po celom svete. Mô?eme tak o?akáva?, ?e v blízkej budúcnosti sa do?káme expanzie aj na európsky trh, ?o by pote?ilo mnohých fanú?ikov. ?o na to hovorí? ? Privítal by si, ak by Xiaomi expandovalo aj na európsky trh?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak