Xiaomi Mi Bunny: Hodinky s bezpečnostnými funkciami pre vaše deti

banner-redmi3pro
A máme tu ?al?í ve?mi vítaný po?in od Xiaomi. Xiaomi Mi Bunny sa zaradí do bohatého ekosystému, ktorý spája inteligentné produkty v domácnosti. Hodinky Mi Bunny sú brilantne vymyslené a va?e ratolesti sú opä? o nie?o viac zabezpe?ené vo?i nebezpe?ným situáciám. 

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

Ponúkajú vlastnosti ako mo?nos? prijatia hovorov, GPS tracking a bezpe?nostné SOS tla?idlo. Práve v?aka tomuto tla?idlu je die?a v ove?a vä??om bezpe?í. V prípade núdze jednoducho stla?í tla?idlo a hodinky vy?lú núdzový signál spolu so 7 sekundovým zvukovým záznamom do spárovaného smartfónu rodi?a. Vo vnútri hodiniek nájdeme miesto pre ?peciálnu SIM kartu, ktorá momentálne funguje len v ?íne a ponúka základné mo?nosti telefonovania a internetového pripojenia. Samozrejme, nejedná sa o plnohodnotnú SIM kartu a je priamo vyvinutá pre správne fungovanie hodiniek. Taktie? je prispôsobená po?iadavkám detí.

xiaomi-mi-bunny(3)
Hodinky neustále vysielajú GPS signál s presnou polohou a rodi?ia mô?u jednoducho vidie? ka?dý jeden pohyb a pomocou vstavanej navigácie sa jednoducho dosta? k die?a?u. Výdr? 6 dní na jedno nabitie zabezpe?uje 300 mAh batéria. Nová aplikácia ponúka mo?nos? spravovania a? 12 ?ísiel a pou?ívate? mô?e jednoducho nastavi? striktne danú trasu.

xiaomi-mi-bunny-apka(1)

Pri men?om odchýlení sa z trasy dostane rodi? okam?ité upozornenie. Xiaomi Mi Bunny vyu?ívajú a? 5 mo?ných zdrojov presnej?ieho signálu – GPS, GLONASS, WiFi signál, gravita?ný senzor a základnú stanicu mobilnej rádiokomunika?nej siete. Cena týchto hodiniek je 299 yuanov, teda pribli?ne 40 ?.

xiaomi-mi-bunny-apka

xiaomi-mi-bunny(1)

xiaomi-mi-bunny(2)

Zdroj: En.miui.com

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]