Uber vzbudzuje vo viacerých krajinách kontroverziu a v niektorých je dokonca zakázaný. Podobne aj na Slovensku vedú taxikári protesty. Naopak v Chorvátsku ?tartuje Uber prepravu ?udí pozd?? Jadranského mora na rýchlych motorových ?lnoch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prednedávnom vo svete zarezonovala informácia, ?e spoluzakladate? Uberu, Travis Kalanick, rezignoval pod tlakom akcionárov. Zdalo by sa, ?e Uberu sa otriasa zem pod nohami, no aj napriek tomu spolo?nos? od?tartovala v Chorvátsku nový druh dopravy s názvom UberBOAT. Ako u? tu?í?, ide o dopravu rýchlymi motorovými ?lnmi pozd?? Jadranského mora. Tá umo??uje prepravi? a? 12 ?udí a bude spája? hlavné turistické miesta pozd?? celého pobre?ia. K dispozícii bude výber z dvoch slu?ieb, a to plavba medzi pevninou a ostrovmi alebo prenajatie rýchlostnej lode pre pol alebo celodenné výlety. Uber vo svojom vyhlásení uviedol, ?e ?lny si nie je mo?né prenaja? na vlastnú zodpovednos? bez dopravcov, resp. kapitána.


zdroj fotografie: Uber

Nenechaj si ujs?
Uber aj napriek nevôli taxikárov definitívne zostáva na Slovensku!

Slu?ba bude zatia? k dispozícii prostredníctvom aplikácie Uber z miest Splitu a Dubrovníka na ju?nom Jadrane, ako aj z ostrova Hvar. Cena je vzh?adom k cenovej politike konkurencie ve?mi prijate?ná. Prenájom rýchlo ?lna pre osem ?udí na plavbu zo Splitu do Hvaru bude stá? 2 600 Kun, ?o je v prepo?te pribli?ne 350 ?. Pre porovnanie, konkurencia ponúka rovnakú slu?bu za cenu od 413 ? a? po 600 ?. Pou?ívatelia budú môc? definova? vlastnú trasu po?as denných plavieb alebo sa rozhodnú pre organizovaný plán zah??ajúci niektoré z najpopulárnej?ích destinácií.

uber boat
zdroj fotografie: Uber

Uber deklaruje, ?e ich preprava je bezpe?ná a bola vyskú?aná v Miami a Istanbule. Celkovo len ?as uká?e, ako sa bude Uberu dari? v tomto novom projekte. Predsa len Chorvátsko je ob?úbenou turistickou destináciou v Európe, pri?om cestovný ruch tvorí 18 % hrubého domáceho produktu krajiny. UberBOAT bude teda opä? trieskou v o?iach miestnych prepravných spolo?ností.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.