V?etko má svoje plusy, ale i mínusy. Toto pravidlo sa najnov?ie potvrdzuje aj pri rozvoji stále pomerne nového druhu dopravy. Re? je samozrejme o modernej taxislu?be Uber

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na jednej strane te?í zákazníkov svojou skvelou dostupnos?ou (teda aspo? v na?om hlavnom meste) a nízkymi cenami, no na druhej strane pomaly, ale isto pripravuje tradi?ných taxikárov o ?ivobytie. Práve tí sa tak nedávno rozhodli, ?e sa ?alej nebudú len ne?inne prizera? na to, ako im Uber poberá aj tú najvernej?iu klientelu. Taxislu?ba bola zakázaná u? 41 ?tátoch, pri?om najnov?ie sa tak stalo v Brne. Mnohí si po tejto situácii kládli otázku, ?i Uber u nás v Bratislave pre?ije. Odpove? pri?la v relatívne krátkom ?ase.


zdroj fotografie: Facebook / Stop Uber na Slovensku

Trestné oznámenie, ktoré bolo na kontroverzné taxíky podané, bolo toti? odmietnuté. V?etci zákazníci si tak mô?u kone?ne vydýchnu? a slu?bu na?alej vyu?íva?. Av?ak reakcia od tradi?ných taxikárov na seba nenechala dlho ?aka? a u? na dne?ný de? si naplánovali protestnú jazdu cez mesto. Si rád, ?e Uber dostal v Bratislave zelenú? Pode? sa o svoj názor v komentároch.

Na ?lánku spolupracoval Patrik Tarics 

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.