Milovníci ?portu ?i iných adrenalínových aktivít svoje zá?itky radi zaznamenávajú pomocou ak?ný kamier, ktoré umo??ujú vytvori? naozaj jedine?né zábery. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Downhill, plávanie, surfovanie ?i skákanie s padákom sú ?porty, ktoré doká?u skuto?ne rozprúdi? adrenalín v ?ilách. V?etky tieto a mnoho ?al?ích zá?itkov je v?ak mo?né natá?a? s ak?nou kamerou, ktorá v?aka prepracovanej technológii doká?e aj pri náro?ných podmienkach vytvori? kvalitné fotografie ?i video. Týchto kamier je skuto?ne neúrekom a lí?ia sa nielen výbavou, ale najmä koncovou cenou. Pokia? nechce? vyhadzova? stovky eur, máme pre teba skvelú alternatívu v podobe Andoer Q3H. Vo výbave nechýba 2? LCD displej, na ktorom je mo?né prezera? nahrané videozáznamy ?i fotografie.

zdroj fotografie: Screenshot/Salesberg/YouTube

Tie doká?e 16 MPx CMOS sníma? zachyti? vo výbornej kvalite a v?aka WiFi pripojeniu si ich mô?e? pozrie? aj na smartfóne s opera?ným systémom Android ?i iOS. Na výber má? natá?anie videa v 4K pri 25 fps, v 2.5K pri 30 fps alebo vo FullHD pri 60 fps. Kamere nechýba ani ?iroký uhol záberu na úrovni 170°. V?etky súbory sa ukladajú na pamä?ovú microSD kartu s kapacitou maximálne 32 GB, no tá nie je sú?as?ou balenia. Batéria o ve?kosti 900 mAh doká?e dodáva? energiu zhruba 90 minút, no po jej vybití sa dá jednoducho vymeni? za druhú s plnou kapacitou.

Odporú?aná microSD karta

zdroj fotografie: Screenshot/Salesberg/YouTube

Kúpi? ak?nú kameru Andoer Q3H za 26 ?
Kupón: D3144B + z?ava po registrácii

Ani vyberate?ný akumulátor nerobí kamere Andoer Q3H problém, aby vydr?ala ponorená pod vodou po dobu 30 minút. V?aka kompaktným rozmerom 58 x 40 x 25 mm ju mô?e? bráva? so sebou naozaj kdeko?vek. S hmotnos?ou len 50 g takmer ani nie je cíti?, ?e je pripevnená napríklad k cyklistickej prilbe. Balenie naviac obsahuje v?etko potrebné vybavenie vrátane nástrojov na montá?, vodotesný ochranný obal ?i návod v angli?tine.

Cena je v porovnaní s konkurenciou omnoho, omnoho ni??ia. Teraz v?ak v?aka kupónu D3144B klesne z pôvodných 41 ? na fantastických 26 ?. Pre e?te vä??iu z?avu mô?e? vyu?i? aj z?avové body, ktoré dostane? po registrácii v e-shope. S dostupnos?ou v EU sklade navy?e nehrozia zákazníkovi ani dodato?né poplatky, no zhruba 10 ? stojí doprava z Nemecka. Celkovo ?a tak kamera vyjde na stále prijate?ných 36 ?.

Kupón a body získané po registrácii aplikuje? nasledovne:

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
14%
Chcem to
29%
Mám to
29%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]