Tesla rozhodne patrí medzi lídrov vo výrobe elektrických automobilov, no jej portfólio doteraz tvorili iba Model X a Model S. Tieto kúsky nie sú zrovna lacným ?pásom. Muskova spolo?nos? nám v?ak o pár dní predstaví prvý cenovo dostupný Model 3.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od prvých správ o Modeli 3 ubehli pribli?ne 2 roky a po dlhom ?akaní Tesla kone?ne prinesie tento cenovo dostupný elektromobil na svetlo sveta. Od roku 2015 sa spolo?nos? v?emo?ne sna?ila novinku pre zrakom verejnosti ukrýva?. Posledné mesiace nám v?ak priniesli nieko?ko nových správ a taktie? uniklo pekné mno?stvo fotografií. Tesla Model 3 jednoducho spôsobila medzi fanú?ikmi malé ?ialenstvo a mnoho z nich u? netrpezlivo ?akalo na príchod tohto nová?ika. ?oskoro sa ich priania naplnia, preto?e samotný Elon Musk potvrdil odhalenie, ktoré je naplánované u? na tento piatok. Správu oznámil na sociálnej sieti Twitter len pred pár hodinami.

Záujem o tento lacný elektromobil je enormný a u? teraz má výrobca na stole zhruba 400 000 predbe?ných objednávok. Výroba v?ak za?ne pomaly a bude sa exponencionálne zvy?ova?. Spo?iatku dostane svoju vysnívanú Teslu prvých 30 zákazníkov, ktorí vlastnia aj Model X a Model S. Tí si ju prevezmú 28. júla priamo po?as odovzdávacej párty. U? v auguste z výrobnej linky zíde ?al?ích 100 kusov, pri?om v septembri produkcia prudko vzrastie a? na 1500 kusov. Následne chce Tesla do decembra tohto roku vyrába? 20 000 kusov mesa?ne, pri?om toto ?íslo by sa v roku 2018 malo zdvojnásobi?. V tomto období by tie? mali by? doru?ované ?al?ie tohtoro?né objednávky.

Tesla Model 3zdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Pod?a Elona Muska je Tesla stále len na za?iatku svojej cesty, no u? má na konte tento skvelý skalp automobilového giganta

Tým tak bola zavrhnutá mo?nos?, ?e by prvé dodávky Modelu 3 pri?li k zákazníkom e?te koncom roka 2017. Cena za?ína na 30 600 ?, pri?om sa mô?e vy?plha? a? na 36 000 ?. Napriek tomu pod?a Muska zákazníci lep?í elektromobil v danej cenovej relácii nekúpia. To v?ak spochyb?ovali prvé správy o kon?truk?ných nedostatkoch, ktoré odha?ovali nepresnosti pri výrobe. Prví zákazníci mali obmedzené mo?nosti výberu doplnkovej výbavy, preto?e si mohli zvoli? iba rozdielnu farbu karosérie a ve?kos? kolies, ?ím chcel Musk urýchli? výrobu. Cie? Tesly produkova? také mno?stvo kusov je vskutku odvá?ny. Ak by sa plán podarilo splni?, mô?e sa dosta? tento elektromobil medzi najpredávanej?ie v USA.

Model 3 síce nedisponuje ?Ludicrous? módom, no napriek tomu doká?e z 0 na 100 km/h zrýchli? za úctyhodných 5,6 sekúnd. Pre porovnanie, jeho najvä??í konkurent, Chevrolet Bolt, to zvládne za 6,5 sekundy. Spolo?nos? tie? plánuje otvori? 100 nových pobo?iek servisov, aby sa zabezpe?ila dostato?ná kapacita v prípade potrebných opráv. O nieko?ko mesiacov v?ak výrobca predstaví aj vylep?enú verziu, Model 3D, ktorý dostane druhý elektromotor. Ako prví na? budú ma? nárok zákazníci, ktorí si predbe?ne objednali oby?ajný variant tohto modelu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]