Od svojho predstavenia minulý rok bola Tesla Model 3 predmetom intenzívnych ?pekulácií, ?i u? medzi výrobcami elektrických áut, alebo fanú?ikmi na sociálnych sie?ach. Americký výrobca svoj nový model zahalil rú?kom tajomstva a úpenlivo ho chránil pred zrakmi ?udí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Od oficiálneho predstavenia Modelu 3 sa sna?ila spolo?nos? auto v?emo?ne maskova?. Za?la dokonca a? tak ?aleko, ?e úplne zakrývala auto pri nabíjaní, ?i maskovala volant a ve?kú obrazovku na palubnej doske. Postupne sa ale na svetlo sveta za?ali dostáva? reálne fotografie, a tak ?iroká verejnos? spoznala elektromobil, ktorý má doslova vytvori? revolúciu v automobilovom priemysle.

zdroj fotogrfie: Imgur

Tentoraz tu tak máme ?al?ie reálne zábery Modelu 3, ktoré unikli na verejnos?. Fotografovi You You Xue sa podarilo narazi? na novinku v San Matteo v Kalifornii. Pod?a jeho vlastných slov ihne? chytil fotoaparát do rúk a vytvoril tieto jedine?né zábery. Interiérové snímky ukazujú palubnú dosku s ve?kou 17-palcovou obrazovkou. Po nevýrazných predproduk?ných verziách vyzerá tento variant interiéra rozhodne omnoho lep?ie.

zdroj fotografie: Imgur

Nenechaj si ujs?
Chudobný interiér dokonca bez výduchov Tesly Model 3 pôsobí poriadne lacno. Pozri si najnov?ie fotografie

?o sa týka samotných fotografií You You Xuea, na sociálnych sie?ach sa kvôli nim rozpútal poriadny boj. Samotný You sa sna?í svoje fotky v?emo?ne chráni?. Po tom, ako známy youtuber MKBHD zdie?al jeho fotografie, Xue po?adoval odstránenie z dôvodu poru?enia autorských práv.

Aj na základe toho je vidie?, ?o doká?e samotná Tesla Model 3 a jej reálne zábery rozpúta? medzi fanú?ikmi. Si spokojný s najnov?ím dizajnom? 

zdroj fotografií: Imgur

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
18%
Chcem to
18%
Mám to
36%
Nepáči sa mi to
27%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.