Elon Musk ako CEO Tesly doká?e s touto spolo?nos?ou rozvíja? priemysel elektromobilov závratným tempom vpred. V?aka novým mo?nostiam u? ?oskoro bude môc? americká automobilka predstavi? svoj najdostupnej?í model doteraz. Predstavenie Modelu 3 je takmer za rohom, no pod?a posledných fotografií má Tesla do spustenia sériovej výroby e?te ?o vylep?ova?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvé zmienky padli e?te v roku 2015, pri?om prvýkrát sme tento kúsok mohli ako koncept zahliadnu? v minulom roku. Ako sa ale blí?i ?as oficiálneho odhalenia, stále pribúdajú nové informácie ?i fotografie. Pred ?asom sme ti priniesli poh?ad na to, ako sa Model 3 prevá?al ne?aleko základne SpaceX. Teraz sa k nám dostali ?al?ie detailné snímky, ktoré zachycujú nieko?ko kúskov tohto o?akávaného elektromobilu v plnej prevádzke bez maskovania. Hne? prvou pútavou ?as?ou sú predné LED svetlomety, no zvy?ok karosérie by v týchto prípadoch zákazníka skôr odradil.

zdroj fotografie: Imgur

Nenechaj si ujs?
Tesla pripravuje svoj ?al?í nadupaný elektromobil Model Y. Vieme, akú výbavu by mohol prinies?

Fotografie toti? odhalili aj katastrofálne nedostatky Modelu 3 po stránke karosérie, ktorá medzi jednotlivými plechmi obsahuje príli? ve?ké a nerovnomerné medzery. Chyby sú najviac vidite?né pri zadných dverách, kapote ?i veku kufra. Tieto ?asti sú dôkazom toho, ako ve?mi musí Tesla výrobný proces e?te vylep?i?. Elektromobily Muskovej spolo?nosti trápia podobné problémy u? dlh?ie. Elon pred nieko?kými mesiacmi informoval, ?e pri návrhu Modelu 3 chce výrazne skráti? testovaciu fázu, preto?e Tesla má vraj k dispozícii ?pi?kový softvér, ktorý zabezpe?í bezproblémovú výrobu u? pri prvom pokuse.

zdroj fotografie: Imgur

S cenou pribli?ne 30 000 ? bude Model 3 najlacnej?ím elektromobilom v portfóliu. Za danú sumu v?ak zákazník dostane ve?mi skromný interiér s jedinou hlavnou obrazovkou, 75 kWh batérie ?i celoro?né pneumatiky. Výrobca tak musel naozaj ?etri? v?ade a dôsledkom krátkej testovacej fázy sú zrejme aj spomínané chyby karosérie. Dúfame, ?e ich Tesla do spustenia sériovej výroby napraví. V?etky ?al?ie informácie ako aj výslednú kvalitu sa dozvieme u? onedlho na jeho oficiálnom odhalení. Dovtedy si mô?e? pozrie? ?al?ie snímky v na?ej galérii.

zdroj fotografií: Imgur

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
7%
Mám to
29%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
7%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]