Známa GPS navigácia Sygic zo slovenskej tvorby sa do?kala aktualizácie s mno?stvom vylep?ení. Dostupná je bezplatne pre v?etkých 150 miliónov pou?ívate?ov po celom svete.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Prvou u?ito?nou novinkou je celotextové vyh?adávanie, ktoré pou?ívate?om ponúka rýchlej?ie a jednoduch?ie vyh?adávanie destinácií. ?Ka?dá nová funkcia je pre nás vzru?ujúcou výzvou a na?im pou?ívate?om priná?a v?dy nové výhody. Aplikácia búra hranice medzi konven?nými naviga?nými aplikáciami a platformou na ka?dodenné pou?ívanie. Chceme na?im pou?ívate?om pomôc? dosta? sa do práce, nájs? si najlep?ie ubytovanie a dokonca tankova? lacnej?ie,? uviedol Michal ?tencl, generálny riadite? spolo?nosti.

zdroj fotografie: Sygic

Zmenou pre?la aj funkcia Smart Bluetooth. Odteraz je prepojená aj s inými Android aplikáciami a pou?ívate?om mô?e automaticky ponúka? spustenie navigácie. Sta?í si nastavi? ur?ité miesto, ?as odchodu / príchodu a spustenie navigácie sa u? automaticky ponúkne. Funkcia vyhodnocovania dopravnej situácie v reálnom ?ase zas pomáha nájs? najrýchlej?ie trasy bez zbyto?ného zdr?ania.

Za zmienku v?ak nakoniec stojí aj One Tap Navigation, ktorej úlohou je ukladanie destinácií priamo z obrazovky smartfónu. Pou?ívatelia si tak budú môc? ulo?i? nieko?ko adries a spusti? navigáciu len jediným kliknutím. Sygic teda opä? potvrdil, ?e je jednotka na trhu a v rukáve má skuto?ne lákavé inovácie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
40%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.