Na elektromobiloch zna?ky Tesla sa u? nevozia iba zámo?nej?í zákazníci, ale aj mu?i zákona. Takýto luxus im vybavila luxemburská polícia, ktorá chce vozidlá pou?íva? na hliadkovanie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Polícia Grand-Ducale v Luxembursku potvrdila, ?e kupuje dve nové Tesly Model S. Stojí za tým ministerstvo udr?ate?ného rozvoja, ktoré má v záujme vymeni? vládne autá za elektrické. Aj ke? k podobnému kroku u? pristúpili aj ?al?ie polície v iných krajinách, Luxembursko je predsa len nie?ím výnimo?né.

Nie sú jediní

 

Nenechaj si ujs?
Tesla zní?ila cenu Modelu X o nieko?ko tisíc eur, no aj tak si musí? pripravi? poriadny balík

Nie je to v?ak prvá krajina, ktorá pou?íva autá na elektrický pohon. K podobnému kroku u? dávnej?ie pristúpilo aj Los Angeles, ktoré postupne kupuje celkovo 288 elektromobilov, z toho 166 plne elektrických. Minulé leto im bolo doru?ených sto kusov BMW i3s a dva kusy Tesla Model S. Vä??ina z nich ale nesp??a potrebný dojazd a rýchlos? na to, aby mohli by? pou?ité ako hliadkové autá. Vyu?itie si teda na?li skôr pre transport zamestnancov a vy?etrovacích tímov. Model S ale takéto nedostatky nemá a mô?e by? teda plnohodnotne pou?ité na hliadkovanie.

Verzia nie je známa

tesla model s
zdroj fotografie: Tesla

Samotná krajina je pre jazdu na elektrických autách ako stvorená. Luxembursko je toti? dlhé iba 82 km a ?iroké 57 km, tak?e v skuto?nosti prejdú policajti na Teslách viac, ne? sa mô?e zda?. Nie je síce známe, ktorý konkrétny model polícia kúpila. Aj ten najlacnej?í je ale rýchlej?í ako be?ne pou?ívané policajné autá. Av?ak v prípade, ?e by kúpili najdrah?í model (P100D), tak by sa vozili rýchlos?ou a? do 250 km/h, z nuly na 100 km/h by zrýchlili za 2,7 sekúnd a na jedno nabitie by pre?li 613 km. Cena za?ína na úrovni 127 750 ?. Okrem toho ale polícia kúpila zopár Tesiel aj pre administratívnych zamestnancov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
29%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.