Tesla Model X si od svojho predstavenia pripísal hne? nieko?ko prvenstiev. Stal sa vôbec prvým elektrickým SUV-?kom na svete a taktie? crash testy potvrdili, ?e ide o najbezpe?nej?ie SUV vôbec. To v?etko je skvelé, no na druhej strane, kúpi? si takéto vozidlo nie je lacný ?pás.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tesla postavila vskutku impozantné elektrické SUV plné technológií, po ktorom fanú?ikovia technológií tú?ia, no ke? dôjde na peniaze, mnohí stiahnu u?i. Ceny Modelu X robia toto vozidlo pre be?ných ?udí jednoducho nedostupné. Tentoraz v?ak Tesla zo d?a na de? zmenila svoje online dizajnové ?túdio a konfigurátor, ktorý odhalil nové ?priaznivej?ie? ceny.

Takmer sa vyrovná Modelu S

Model X 75D by mal po novom stá? o pribli?ne 2500 ? menej a jeho cena teda za?ne na hranici 67 500 ?. Výkonnej?ia verzia P100D sa taktie? do?kala lep?ej ceny, ktorá po novom ?iní pribli?ne 123 000 ?, ?o je o 4230 ? viac ako je cena Modelu S P100D za pribli?ne 118 770 ?.

tesla model x
zdroj fotografie: Tesla

V oficiálnom stanovisku Tesly k zní?eniu cien stálo, ?e Model X 75D mal v ?ase predstavenia nízku hrubú mar?u. Americká automobilka chcela týmto krokom priblí?i? Model X viac svojím potencionálnym zákazníkom. To je síce ve?mi pekné, no zní?ením ceny o pár tisícok v?ak a? tak ve?a zákazníkov nepritiahnu. Stále je toti? pre be?ného ?loveka jednoducho privysoká.

Stojí aj tak za tie peniaze?

Zní?enie tak zrejme pote?í iba ?loveka, ktorý sa pre Teslu u? rozhodol a nemal problém zaplati? ani pôvodnú sumu. Koniec koncov, ak si fajn?meker a technologický maniak, ktorý musí ma? za ka?dú cenu elektrické SUV, nemá? ve?a mo?ností na výber.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
100%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.