Iste si zachytil správu o tom, ?e spolo?nos? Xiaomi nám v tomto roku ponúkne omnoho viac smartfónov ako tomu bolo v rokoch minulých. Jedným z tých najo?akávanej?ích je nepochybne Xiaomi Mi6, ktorý sa má sta? vlajkovou lo?ou tohto ?ínskeho giganta na prvú polovicu tohto roka.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tento tý?de? to v?ak vyzerá tak, ?e sa výrobca nepokú?a znásobi? iba portfólio svojich smartfónov, ale aj rôznych iných inteligentných zariadení. Sved?í o tom skuto?ne hojný po?et produktov s logom Mi, ktoré len za posledných pár dní uzreli svetlo sveta. V doh?adnej dobe by sa k nim mala prida? aj spomínaná Mi6-ka, ktorá nám pribli?uje svoju výbavu v?aka novým únikom informácií. Tie tvrdia, ?e sa na jej prednej strane bude nachádza? 5,2-palcový LCD displej, ktorý má by? prekrytý odolným sklom s 2.5D zaoblením. Predo?lé správy spomínali kovovú kon?trukciu, pri?om tie nové nazna?ujú, ?e by sme sa mali do?ka? aj varianty vyrobenej z keramického skla.

Xiaomi Mi5 Pro mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Techmiao

Nenechaj si ujs?
Neznámy Xiaomi smartfón s úzkymi rámikmi displeja na prvých fotografiách. Ide o Xiaomi Mi6?

Pod vrstvou tohto hodnotného materiálu má t?c? 8-jadrový procesor Qualcomm Snapdragon 835, ktorý, na??astie, nemá by? podtaktovaný. ?alej sa mô?e? te?i? na viacero pamä?ových verzií, pri?om je tie? známa ich predbe?ná cena. Základná verzia so 4 GB RAM pamäte a 32 GB úlo?iskom má stá? 276 ?. Najlep?ie vybavená verzia so 6 GB RAM, 128 GB úlo?iskom a keramickým telom by zas mala stá? stále prijate?ných 344 ?. Cena strednej verzie so 4 GB RAM a 64 GB vnútornou pamä?ou sa má pohybova? niekde medzi vy??ie spomínanými cenami, ?ia?, presnú ?iastku nepoznáme. Oficiálne predstavenie má prebehnú? 16. apríla.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
7%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
4%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]