UMi pripravuje novú vlajkovú loď podobajúcu sa na Samsung Galaxy Note 7

banner-umi-superMomentálne mô?eme za vlajkovú lo? spolo?nosti UMi pova?ova? model Super, ktorý sa u? podrobil testu aj v na?ej redakcii. UMi Super sa na trhu e?te ani nestihol poriadne ohria? a spolo?nos? u? pripravuje novú vlajkovú lo?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Najnov?í po?in od spolo?nosti Samsung, phablet Galaxy Note 7, priniesol nielen nádherný dizajn a nekompromisný hardvér, ale aj in?piráciu pre ?ínskych výrobcov. Nie je teda prekvapením, ?e v novej vlajkovej lodi sa bude UMi in?pirova? práve Samsungom. In?pirácia by v?ak mala by? len v dizajne, i ke? aj ten tvoria iné materiály. Kým v Galaxy Note 7 bolo na zadnej strane pou?ité sklo, UMi sa stále dr?í svojej tradície a nová vlajková lo? bude tie? vyrobená z jedného kusu hliníka. Je to zárove? aj výhodou, ke??e hliník narozdiel od skla nie je mo?né rozbi?.

UMI Super mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

5

Na obrázkoch mô?eme vidie? aj tradi?né ?samsungácke? tla?idlo, ktoré bude zárove? sníma?om odtla?kov prstov. Smartfón u? teraz vyzerá ve?mi dobre a sme zvedaví, ako bude vyzera? zvy?ok dizajnu, najmä zadná strana. Bohu?ia?, ?iadne ?pecifikácie, cenu, ?i dostupnos? zatia? nepoznáme. I ke? UMi Super je papierovo lákavý smartfón, ná? reálny test predsa len ukázal zopár nedostatkov. Podarí sa výrobcovi kone?ne vyrobi? vlajkovú lo? bez vä??ích nedostatkov?

TIP: Recenzia | UMi Super: Konektivita mu nepristane

3

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
63%
Chcem to
13%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
13%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.