Zatiaľ čo sa často hovorí v súvilosti s elektromobilmi najmä o budúcich inováciách, zlepšovaní dojazdu či rozširovaní infraštruktúry nabíjacích staníc, prehliadajú sa omnoho dôležitejšie problémy, s ktorými sa aktuálne stále Slovensko nedokáže vysporiadať. Hasičom totiž chýba jednotný postup pri hasení požiaru a zásahu pri dopravnej nehode elektromobilov.

Téme likvidácie elektromobilov sme sa v redakcii venovali ešte pred časom a ako sa ukázalo, problémy sú omnoho väčšie sa na prvý pohľad zdá. Slovensko sa totiž snaží elektromobilitu podporovať, koncom minulého roka mali záujemcovia o kúpu elektrického a plug-in hybridného auta možnosť požiadať o štátne dotácie vo výške 8 000 €, respektíve 5 000 €.

Vláda prísľub naplnila a doterajšie žiadosti vyhodnocuje, schvaľuje a vo viacerých prípadoch už dotácie vyplatila. Elektromobilov a plug-in hybridov tak na Slovensku skutočne pribúda.

Príchod elektromobilov a aj plug-in hybridov so sebou priniesol rad problémov, ktoré je potrebné vyriešiť ešte skôr, ako dôjde k ich masovému rozšíreniu.

Dopravné nehody a požiare elektromobilov sú u ná obrovským problémom. Nemáme riešenie

Nedostatky sa objavujú v prípade dopravných nehôd a likvidácie takéhoto vozidla. Dopravné nehody sú, žiaľ, každodennou realitou aj na slovenských cestách. Zásah pri havárii elektromobilu sa však líši od bežného zásahu pri nehode vozidla so spaľovacím motorom.

Dôvodom sú práve batérie. Aj keď podľa mnohých názorov elektromobily horia zriedkavejšie ako autá so spaľovacím motorom, v prípade nehody a následného požiaru sú dôsledky vážnejšie.

Zobraziť celú galériu (0)
Ilustračný/tirol.orf.at

Hasiči si totiž musia poradiť s iným druhom horenia, s akým bojujú pri požiaroch klasických áut. Tam sa nachádzajú prevádzkové kvapaliny a pohonné hmoty, ktoré k svojmu horeniu potrebujú kyslík. Horenie lítiovej batérie však urýchľujú práve chemické látky ako magnézium či dokonca voda, ktorá s lítiom reaguje a vytvára horľavý vodík.

Horenie elektromobilu vyžaduje odlišný postup ako požiar klasického automobilu

Hasenie bežného vozidla býva často kratšie ako uhasenie požiaru elektromobilu. Batériové články sa dokážu pod vplyvom rôznych faktorov vznietiť samé, prípadne začnú horieť pri skrate. A tu nastáva najväčší problém. Na uhasenie horiacej batérie potrebujú totiž hasiči iný postup a prostriedky, ktoré by efektívne uhasili takýto požiar.

Horenie batérie elektromobilu pritom môže trvať aj niekoľko hodín a ešte aj po takom čase hrozí, že sa batéria znova vznieti. Dokonca sú známe prípady, kedy sa akumulátor znova po uhasení vznietil po 22 hodinách. S touto problematikou sme sa obrátili na Prezídium Hasičského a záchranného zboru, ktoré nás vo svojej odpovedi informovalo, že hasiči pri takýto požiaroch využijú aj ťažkú techniku.

Postup pri likvidácii požiaru elektromobilu je rovnaký ako v prípade požiaru automobilu so spaľovacím motorom. Rozdiel je však v dĺžke eliminácie požiaru. Pri spaľovacích motoroch je možné požiar zlikvidovať v priebehu pár minút, zatiaľ čo likvidácia požiaru elektromobilu môže trvať niekoľko desiatok minút až hodín.

Ďalším riešením je ponorenie vozidla prostredníctvom ťažkej techniky do kontajneru s vodou, a to aj na niekoľko dní,“ informovala redakciu FonTech.sk npor. Mgr. Katarína Križanová z komunikačného oddelenia Prezídia Prezídium HaZZ.

S podobnými prípadmi sme sa pritom doteraz stretli pri viacerých nehodách v zahraničí, kedy museli hasiči ponoriť elektromobil do veľkej nádrže s vodou a čakať na uhasenie požiaru.

Na otázku, akú techniku by pri takomto zásahu využili hasiči na Slovensku, sme však odpoveď nedostali. V skutočnosti totiž nie je stále stanovený ani presný postup, ktorí by hasiči využili pri dopravnej nehode a požiaroch elektromobilov.

„V súvislosti so zásahmi pri požiaroch a dopravných nehodách elektromobilov je vytvorená pracovná skupina, ktorá je zložená zo zástupcov Hasičského a záchranného zboru, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity vo Zvolene, ktorej cieľom je stanoviť metódy a postupy pri riešení havárií a požiarov elektromobilov.

Momentálne sa vypracováva metodický list, v ktorom bude stanovený postup pri hasení požiaru a pri dopravnej nehode elektromobilu,“ dodala v odpovedi pre redakciu FonTech.sk npor. Mgr. Katarína Križanová.

Budú musieť prebrať zodpovednosť za zničený elektromobil automobilky?

V tomto smere je pritom potrebná aj spolupráca výrobcov elektromobilov, ktorí by mali hasičov a záchranné zložky informovať o postupe pri nehode elektromobilu. Automobilka Hyundai v odpovedi na naše predošlé otázky informovala, že takúto spoluprácu už začala a hasičom poskytuje príručky.

„Automobilka Hyundai informuje hasičov prostredníctvom takzvanej príručky pre núdzové zásahy o spôsobe znefunkčnenia batérie, ktorý taktiež vykonajú hasiči,“ uviedol pre FonTech.sk hovorca automobilky Hyundai.

Tieto informácie nám potvrdilo aj Prezídium HaZZ. Hasičské zbory sa okrem príručiek školia na takéto zásahy pri nehode a horení elektromobilov aj na špeciálnych školeniach.

„V rámci kurzu špecializovanej odbornej prípravy hasič záchranár prebieha preškolenie príslušníkov HaZZ ako postupovať pri  zásahoch s vysokonapäťovými trakčnými batériami. Okrem toho, sa príslušníci HaZZ pravidelne zúčastňujú na školeniach organizovaných priamo výrobcami automobilov.

Taktiež v prvej polovici roka 2018 bola na všetky hasičské stanice rozdistribuovaná príručka od výrobcov automobilov, ktorá obsahuje dôležité informácie a postupy pri zásahoch s elektromobilmi,“ vyjadrilo sa pre FonTech. sk Prezídium HaZZ.

Pre vytvorenie čo najúčinnejšieho a rýchleho postupu pri nehode elektromobilu je teda potrebné, aby zodpovednosť za odstránenie havarovaného vozidla, uhasenie požiaru a následnú likvidáciu prevzali zodpovednosť kompetentné inštitúcie. Ako sme však zistili, tento problém je na Slovensku väčší ako sa zdá.

Nikto totiž nevie, čo s havarovaným elektromobilom a ako postupovať v prípade likvidácie batérií. Zdá sa, že hlavnú rolu budú musieť zohrať automobilky a zničené elektromobily by mali likvidovať sami. Takýto proces ale rozhodne nebude jednoduchý a lacný. Viac informácií sa dozvieš v našom veľkom článku.

Záchranné zložky pracujú na vytvorení metodického postupu pri nehode. Veľké medzery sú však aj v legislatíve

V minulom roku sa k tejto problematike uskutočnila aj konferencia Bezpečnosť a inovácie v automobilovom priemysle, ktorej sa zúčastnili mnohí odborníci, zástupcovia automobiliek, ale aj zástupcovia Hasičského a záchranného zboru.

Cieľom konferencie bolo navrhnúť nové metódy a postup pre efektívne hasenie elektromobilov a vozidiel s alternatívnym pohonom. Stále však nie je vytvorený a schválený jednotný postup, ktorý by presne definoval postup pri takomto zásahu, a na jeho vytvorení sa pracuje.

Vidíme teda, že záchranné zložky a výrobcovia automobilov sa snažia nájsť riešenie na túto problematiku, no zatiaľ bez väčších výsledkov. Okrem nedostatkov v jednoznačnom postupe pri hasení a dopravných nehodách sa však objavujú aj vážne medzery v legislatíve. Viac sa dočítaš o tejto téme v tomto samostatnom článku.

Ďalšie články: 

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú