Len včera sme ťa exkluzívne v našom článku informovali, že nie je vôbec isté, ako postupovať v prípade dopravnej nehody elektromobilu. Konkrétne nás zaujímalo, kto je kompetentný prísť k dopravnej nehode, aby bezpečne odpojil a následne zlikvidoval batériu aj s vrakom. Zistili sme však, že na Slovensku sa nenachádza nikto, kto by vedel na túto otázku odpovedať.

Problém sa zdá byť ešte väčší, ako sme si pôvodne mysleli. Včera sme celý deň kontaktovali rôzne inštitúcie s výsledkom, ktorý neuspokojí hádam žiadneho majiteľa elektromobilu. Prehadzovali nás z jedného ministerstva na druhé a odpovedať na túto otázku nevedeli ani v poisťovniach či v automobilkách.

Riaditeľ jedného z autovrakovísk nám povedal, že táto téma ho trápi, nakoľko všetci dávajú od nej ruky preč a nikto vlastne ani len netuší, čo v takom prípade robiť.

„Nikto nevie povedať, akým spôsobom máme elektromobily likvidovať. Hlavný problém je v batériách, ktoré sú nebezpečné, a na ich odpojenie je potrebný presný postup, ktorý sa môže líšiť v závislosti od typu, respektíve značky vozidla.

Nemôžeme dovoliť našim pracovníkom odpájať batérie bez toho, aby sme si boli istí, že to bude bezpečné. A práve z bezpečnostných dôvodov nateraz nebudeme prijímať žiadny poškodený elektromobil. Aj my sme sa však stretli s tým, že tento problém nevie zatiaľ riešiť nikto, čo je naozaj obrovský problém,“ dodal pre FonTech.sk riaditeľ autovrakoviska.

Možno to pre mnohých nebude žiadnym prekvapením, no zaujímavé je, že k danej téme sa nevedia vyjadriť ani ministerstvá. „S otázkou sa prosím obráťte na Ministerstvo životného prostredia,“ uviedla pre FonTech.sk hovorkyňa Ministerstva dopravy, Karolína Ducká.

Súčasná legislatíva nie je pre elektromobily dostatočná

S našou otázkou sme oslovili aj rezort životného prostredia, ktorý sa odvoláva na platnú legislatívu.

„Pokiaľ niekomu vznikne staré vozidlo – t.j. vozidlo, ktoré je odpadom (aj elektromobily), napríklad po zhorení, tak v prvom rade musí zabezpečiť osobu oprávnenú na odťah, ktorá vozidlo premiestni ku spracovateľovi starých vozidiel alebo na miesto, kde sa vykonáva zber starých vozidiel.

Držiteľ starého vozidla po jeho odovzdaní osobe oprávnenej nakladať so starými vozidlami dostane potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

Akonáhle sa vozidlo dostane k spracovateľovi, tak v prvom momente sa odoberú nebezpečné látky a časti (benzín, nafta, chladiaca kvapalina, olej, batéria/akumulátor) a odstrelia sa pyrotechnické kapsule z airbagov.

Následne sa z vybraných častí stáva ostatný odpad a dochádza k spracovaniu ostatných materiálov,“ uviedol pre FonTech.sk hovorca Ministerstva životného prostredia, Tomáš Ferenčák.

Špecifická oblasť si vyžaduje špecifické riešenie

Vyjadrenie sme síce dostali, no legislatíva sa týka vozidiel so spaľovacím motorom. Elektromobily sú špecifickejšia kategória, ku ktorej je potrebné aj špecificky pristupovať. Z vyjadrenia respektíve legislatívy preto nie je vôbec jasné, akým spôsobom má byť postarané o bezpečné odpojenie batérie a prevezenie vraku na likvidáciu.

Viacero inštitúcií nás aj dnes smerovalo na Prezídium hasičského záchranného zboru (HaZZ). Aj dnes sme však dostali odpoveď s tým, že hasiči vozidlo v prípade požiaru uhasia a následne vrak odovzdajú majiteľovi, ktorý sa má postarať o likvidáciu vozidla. Akým spôsobom sme však už nedozvedeli. Podľa vyjadrení jedného z pracovníkov prezídia HaZZ je tu ešte jeden problém, ktorému by sa mala venovať pozornosť.

Zobraziť celú galériu (2)
Ilustračný/@BrandweerMWB/Facebook

V Nemecku sa totiž stal prípad, kedy elektromobil začal po dopravnej nehode horieť a hasiči ho nevedeli uhasiť ani po týždni. Vozidlo bolo vložené do špeciálneho vodného kúpeľa a po týždni bolo z neho vybrané. Vozidlo po niekoľkých minútach začalo opätovne horieť. Následne muselo byť vozidlo vo vodnom kúpeli až mesiac. Problém však je, čo spraviť s vodou, ktorá je po takomto kúpeli kontaminovaná a v podstate nepoužiteľná.

Predsa sme sa dopátrali k riešeniu

Po hodinách pátrania sme sa predsa len dostali k odpovedi, ktorá by mohla aspoň čiastočne majiteľov elektrických áut uspokojiť.

„V praxi, ak sa motorista stane so svojim elektromobilom súčasťou dopravnej nehody, hasiči sa postarajú o zabezpečenie okolia proti vzniku požiaru, prípadne požiar uhasia. Automobilka Hyundai informuje hasičov prostredníctvom takzvanej príručky pre núdzové zásahy o spôsobe znefunkčnenia batérie, ktorý taktiež vykonajú hasiči.

Následne je zavolaná odťahová služba, ktorá ramenom vozidlo naloží a odvezie do autorizovaného servisu. V servise je zistení rozsah poškodení a pokiaľ to situácia umožňuje, bezpečne sa oddelí batéria od vozidla. Ďalšie kroky sú potom riešené v súčinnosti s výrobcom, ktorý určí ako postupovať ďalej.

Aj na Slovensku sa však nachádzajú spoločnosti, ktoré sa špecializujú na likvidáciu, respektíve recykláciu batérií z elektromobilov. Vozidlo, ktoré je zbavené všetkých nebezpečných súčastí, sa už následne môže zošrotovať ako bežné vozidlo so spaľovacím motorom, prípadne sa môže použiť na náhradné diely,“ uviedol pre FonTech.sk hovorca automobilky Hyundai.

Upozorňujeme na problém, ktorý by sa mal začať riešiť

Je evidentné, že na Slovensku jednoducho nemáme platnú legislatívu, ktorá by jasne definovala spôsob likvidácie a kompetentné orgány, ktoré sa o to majú postarať. Elektromobilov je na našich cestách v porovnaní s inými krajinami málo, no aj napriek tomu je potrebné tento problém riešiť. Obzvlášť, ak sú elektromobily neustále propagované a hlavne podporované zo strany štátu.

Podľa najnovších zistení je jasné, že štátne orgány dávajú od tejto problematiky ruky preč aj napriek tomu, že podľa niektorých autovrakovísk či asociácií sú to práve ministerstvá, ktoré by k danej téme mali dávať vyjadrenia a usmernenia.

Zdá sa však, že tieto činnosti si zoberú na svoje plecia automobilky, ktoré budú musieť majiteľom takýchto vozidiel poskytovať asistenciu. To, či to však budú robiť všetky automobilky, je nateraz otázne.

V súvislosti s touto otázkou sme sa obrátili na všetky automobilky, ktoré vyrábajú a dodávajú elektrické vozidlá na slovenský trh. Odpovede uverejníme v našom nasledujúcom článku.

Aktualizácia:

Medzičasom sme obdržali vyjadrenie od automobilky ŠKODA, ktorá pre takéto situácie pripravila špeciálne zóny.

ŠKODA AUTO Slovensko, v spolupráci so svojou dealerskou sieťou pripravila takzvané „karanténne zóny“, kde po nehode môže klient elektromobil značky ŠKODA doviezť. Následne  sa vykoná odborná obhliadka. V prípade, že vozidlo bude nutné zrecyklovať, tak batéria bude odborne odobratá a pôjde na recykláciu batérií v rámci VW a vozidlo bude zrecyklované zvlášť.

Podrobné informácie pre záchranné zložky v súvislosti s likvidáciou nehody elektromobilu značky ŠKODA budú dostupné na webovej stránke značky ŠKODA,“ uviedla pre FonTech.sk hovorkyňa spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, Lenka Kalafut Lendacká.

Začínajú sa napĺňať naše predpoklady o tom, že súčinnosť pri podobných situáciách si zoberú na svoje plecia automobilky. Postupne oslovíme aj zvyšné automobilky, ktoré predávajú svoje elektrické modely na území Slovenskej republiky, aby nám ozrejmili ich postup.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú