Byrokracia je na ústupe. Slovensko sa chce opäť činiť v elektronizácii verejnej správy, vďaka čomu strávime na úradoch omnoho menej času a viac vecí vybavíme cez internet. Riadiaci výbor schválil na poslednom zasadnutí 6 nových projektov pre eGovernment, ktoré budú celkovo stáť viac ako 64 miliónov eur.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 je pod vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý teraz znova podporí vylepšenie elektronických služieb pre verejnú správu. Účelom hlavných noviniek je znížiť byrokratické procesy, ktoré sa teraz stanú jednoduchšími pre všetkých občanov. Na to poslúži 6 projektov zameraných na vybrané oblasti poskytovania služieb, či vytvorenie komunikačných kanálov medzi úradmi.

Lepší eGovenment pre menej byrokracie

Šestica projektov zjednoduší procesy vo verejnej správe a odľahčí od byrokracie nielen fyzické osoby, ale aj podnikateľov. Na vybudovanie všetkých schválených projektov bude potrebné vyčleniť spolu až 64 140 077 €, čo ohlásil aj ÚPVII na svojom webe. Riadiaci výbor si od týchto zmien sľubuje veľký prínos pre ľudí, čo sa však ukáže až neskôr po realizácii projektov.

Schválené projekty pre podporu eGovernmentu:

  • Centrálna API Manažment Platforma (7 467 922,82 €)
  • Digitálny ekosystém inklúzie (8 441 935,48 €)
  • Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie (8 733 367 €)
  • Pamiatkový informačný systém (PAMIS) (12 497 915 €)
  • Systém verejného obstarávania (19 750 824 €)
  • Register zbraní a streliva (7 248 114 €)

Výbor je zložený z členov ÚPVII, niekoľkých zástupcov z rôznych ministerstiev a organizácií. Zlepšenie eGovernmentu prinesie pozitívnu zmenu najmä pre občanov, ktorí museli predkladať potrebné doklady mnohým inštitúciám, kde neraz strávili mnoho času. Komunikácia však prebieha čoraz intenzívnejšie elektronickým spôsobom, vďaka ktorému sa už nebudeme musieť prispôsobovať napríklad pracovným hodinám na úradoch.

„Na prvom zasadnutí riadiaceho výboru v tomto roku pokračujeme v zabehnutej línii a dávame zelenú projektom, ktorých cieľom je elektronizácia a zjednodušovanie procesov vo verejnej správe, znižovanie byrokracie, a ktoré budú mať jasné prínosy a pocítia ich najmä občania a podnikatelia.“ – generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, Erna Dohnáliková.

Projektov je viac než dosť

V prvom projekte „Centrálna API Manažment Platforma“ pôjde o sprístupnenie štátnych služieb ďalším stranám, ktoré budú môcť taktiež ponúkať vlastné aplikácie pre štátne elektronické služby. Týmto spôsobom má byť do roku 2022 vytvorených až 50 aplikácií. K tomuto projektu pribudne aj nové hodnotenie digitálnej zručnosti občanov. Pomocou tohto programu bude možné vydávať certifikáty pre overenie zručností. Cieľovou skupinou sú v tomto prípade mladí ľudia nad 15 rokov, seniori, dlhodobo nezamestnaní, či občania so základným vzdelaním.

Zlepšenie eGovernmentu prebehne aj pri ochrane enviromentálneho prostredia, kde bude možné podávať podnety omnoho efektívnejšie a rýchlejšie pomocou novej mobilnej aplikácie. Nahlásené udalosti budú potom vyhodnocované a kontrolované, čoho výsledkom môžu byť aj finančné sankcie za porušenie ochrany životného prostredia. Podnety budú obsahovať všetky kľúčové informácie, aby bolo možné čo najlepšie určiť miesto a rozsah poškodenia prostredia.

Nenechaj si ujsť
Slovensko sa zaviazalo zrýchliť internet. Vyčlenili sme na to milióny eur

Projekt „Pamiatkový informačný systém“ je ďalším zo schválených bodov, ktorý odbremení od administratívy pracovníkov pamiatkového úradu. Taktiež sa skráti čas na vybavovanie potrebných vecí a komunikácie medzi občanmi, podnikateľmi a Pamiatkovým úradom a jeho krajskými pobočkami.

Ešte menej byrokracie bude tiež pri verejnom obstarávaní, ktoré sa má zbaviť mnohých „papierovačiek“ prostredníctvom nového Systému verejného obstarávania.

Ten taktiež prinesie prísnejší dohľad nad verejným obstarávaním. V praxi by sa to malo prejaviť uplatnení princípu „Jedenkrát a dosť“. Veľké zmeny sa majú udiať aj pri vybavovaní agendy na úseku Zbraní a streliva. Register zbraní a streliva umožní vybavovať doterajšie požiadavky elektronicky, teda až na niektoré výnimky. V prípade, že bude pri žiadosti potrebné predložiť zbraň, musí občan navštíviť úrad či útvar osobne.

Budúcnosť vyzerá sľubne

Všetky schválené projekty tak majú pomôcť k zlepšeniu eGovernmentu na Slovensku, ktoré je v tomto smere podľa OSN jedným z hlavných lídrov. Spomedzi 149 krajín sme sa umiestnili na 49. mieste, o čom informoval tlačovú agentúru TASR v júli minulého roka Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Budovaním nových projektov a ďalšou elektronizáciou služieb sa môže postupom času Slovnesko dostať na vyššie miesta a zlepšiť si tak celkové hodnotenie v kvalite eGovernmentu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom