V?era sme ti priniesli informáciu, ?e Microsoft sa rozhodol, ?e v najbli??ej aktualizácii Windowsu 10 odstráni aplikáciu Skicár, ktorá tu je s nami u? od nepamäti. Ako náhrada má slú?i? 3D Skicár, ktorý je modernej?í a ponúka ove?a viac mo?nosti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aj tebe v?era ur?ite pri?lo ?úto po správe, ?e Skicár kon?í. Pred pár rokmi, ke? e?te internet nebol tak roz?írený ako dnes, to bol jeden z hlavných nástrojov zábavy. Je to u? dlhých 32 rokov, ?o je tu s nami a aj ke? ho Microsoft ozna?il ako zastaraný, stále by tu mal ma? svoje miesto. Niet divu ?e mnoho ?udí sa proti tomuto kroku postavilo a preto v Redmonte museli h?ada? rie?enie.

Aj takéto skvosty sa dajú vytvára? v Skicári

zdroj fotografie: Pat Hines (via Deviant Art)

Skicár ako samostatná aplikácia v Obchode

Generálny mana?ér Megan Saunders uviedol, ?e spolo?nos? zachová Skicár ako aplikáciu dostupnú na stiahnutie zadarmo z Windows Store. Dôvodom tohto rozhodnutia má by? prejavená podpora zo strany fanú?ikov. Stále teda platí, ?e vo ve?kej jesennej aktualizácii nebude Skicár na?alej sú?as?ou systému Windows. Zadarmo si ho v?ak bude môc? ktoko?vek stiahnu? a na?alej ho pou?íva?. To, ?i bude na?alej podporovaný zo strany vývojárov nie je jasné. Je v?ak dobré, ?e spolo?nos? zaujímajú názory pou?ívate?ov a sna?í sa im vyhovie?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
8%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
8%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak