Inovácie vo svete technológií prichádzajú takmer neustále, ?o dokazuje aj nový televízor od Samsungu. Ten prichádza v skuto?ne netradi?nom vyhotovení a mení doteraj?ie vnímanie týchto zariadení. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung znova rad dokázal, ?e vo svete technologických inovácií patrí k tým najlep?ím. Jeho najnov?ím produktom je unikátny televízor, ktorý verne pripomína obraz visiaci na stene. V prípade, ak nie je táto novinka vyu?ívaná, doká?e sa prepnú? do ?peciálneho ?Umeleckého módu?. V?aka nemu sa ti u? viac nebude pri vypnutom televízore naskyta? poh?ad iba na oby?ajnú ?iernu obrazovku. Novinka toti? v tomto móde takmer dokonale pripomína umelecký obraz s rôznymi motívmi.

zdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
LeEco Super4 X70 je masívna 70? smart TV s cenou, ktorú mô?eme ?í?anom len závidie?

Kon?trukcia je primárne navrhnutá práve na to, aby bol televízor zavesený na stene. V nutnom prípade je mo?né novinku umiestni? aj na trojnohý podstavec. Drevený rám dokonale zapadne medzi okolité obrazy v obýva?ke. Pod?a posledných správ bude táto novinka dostupná u? túto jar. Informácie o vyu?itej technológii, ako aj o cenovke televízora v?ak zatia? spolo?nos? neprezradila.

zdroj fotografií: Samsung

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]