Na jese? minulého roka prinieslo Xiaomi do sveta smartfónov ohromné prekvapenie v podobe modelu Mi MIX. Celý technologický svet ostal v ú?ase kvôli jeho minimálnym rámikom displeja a vysokému výkonu. V tomto roku sa o?akáva predstavenie nástupcu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O Mi MIX 2 sa diskutuje u? dlh?iu dobu. Zatia? sa v?ak do éteru nedostalo to?ko detailných informácií ako je tomu aktuálne pri pripravovaných smartfónoch od Samsungu a Apple. Doposia? sme ale mohli zhliadnu? nieko?ko skvelých konceptov nového Xiaomi Mi MIX 2. Teraz prichádza ?al?ia fotografia prototypu tohto modelu, ktorá odha?uje jeho prednú stenu takmer celú pokrytú obrazovkou.

Dokonalos? bez rámikov

Ako sa u? od tohto smartfónu o?akáva, rámiky budú skuto?ne minimálne. Aj dolná ?brada? má dosta? skromnej?ie rozmery, ?o vidno tie? na prilo?enej snímke. Tým sa pomer displeja k telu zariadenia mô?e zvý?i? a? na 93 % a hravo tak prekona? predchodcu s 83,6 % pomerom. Ani tento koncept neodha?uje mrie?ky reproduktorov, a tak zrejme Mi MIX 2 znova vyu?ije na reprodukciu zvuku piezoelektrickú technológiu. Tá sa tie? mala do?ka? istých vylep?ení, ktoré budú ma? za následok kvalitnej?í zvuk aj v hlb?ích tónoch. Kvôli extrémne malému priestoru na prednej stene si na spodnej ?asti predný fotoaparát len ve?mi ?a?ko nájde miesto.

zdroj fotografie: Weibo

Nenechaj si ujs?
V?aka uniknutým ?pecifikáciám o Xiaomi Mi6C sa mô?eme te?i? na trhák. Výkon hodný vlajkových lodí s kvalitným fotoaparátom 

Uniknutá fotografia odha?uje aj tenkú kon?trukciu, ktorej hrúbka by sa mohla zastavi? na hodnote 7,9 mm. Pri bli??om poh?ade mô?eme vidie? zaoblenej?ie rohy kovového rámu konceptu. Tieto chvály budú dop??a? aj ?pi?kové hardvérové ?pecifikácie. Za prvé to má by? ohromný bezrámikový AMOLED displej, ktorý sa postará o dokonalý dizajnový zá?itok. Výkon dodá procesor Snapdragon 835, s ktorým bude kooperova? 6 GB opera?ná pamä? RAM. Doposia? sa hovorilo o kvalitnom fotoaparáte, ktorý by mal na zadnej stene prinies? rozlí?enie a? 19 MPx. V?etku túto výbavu zrejme bude napája? ve?ká 4500 mAh batéria.

Lei Jun ho u? zrejme pou?íva

Dokonca sa ?íria informácie, ?e CEO spolo?nosti, Lei Jun, má pou?íva? nový smartfón s pomerom strán displeja 18:9, ktorý v?ak doposia? nebol predstavený. Tieto dohady vychádzajú z fotografie s týmto pomerom strán, ktorú on sám zdie?al. Na nej je ale zachytená 10 000 mAh powerbanka od Xiaomi, ktoré ju teraz v ?íne predáva za polovi?nú cenu.

zdroj fotografie: Weibo

Takto vybavený smartfón rozhodne u?aruje mnohým technologickým fanú?ikom, ktorí sa ho mô?u do?ka? pravdepodobne u? v polovici septembra za cenu zhruba 637 ?. Aj ke? ide o cenovo vy??iu kategóriu, vzh?adom na o?akávanú výbavu je stále ve?mi prijate?ná. To v?etko mô?e ?vy?perkova?? zrejme u? len dokonalý dizajn ako na uniknutej fotografií. Ako sa pozdáva tento koncept Xiaomi Mi MIX 2 tebe?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
17%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]