Šírenie koronavírusu Covid-19 je aktuálnou témou nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Vlády, regióny aj menšie mestské zastupiteľstvá prijímajú rázne opatrenia a svetom sa šíri osveta, ktorá má ľudí informovať o koronavíruse, jeho šírení, a ochranou pred nakazením. Vedci tak majú aktuálne plné ruky práce, vďaka čomu prinášajú mnohokrát dôležité štúdie, ktoré nám môžu o koronavíruse veľa povedať.

Existuje štúdia, v rámci ktorej sa vedci zaoberali šírením koronavírusu a jeho schopnosťou prežiť na rôznych neživých povrchoch. O tejto štúdii sme už informovali v rámci našich článkov, no tentoraz okrem spomenutých informácií prinášame podrobnejší prehľad, ktorý bol zozbieraný na základe 22 predchádzajúcich štúdií koronavírusov SARS a MERS.

Hneď na začiatku je potrebné povedať, že táto štúdia neskúmala priamo koronavírus Covid-19, resp. SARS-CoV-2. Pre tento vírus doposiaľ nevieme, ako dlho môže prežiť na rôznych neživých povrchoch. Jeho blízke príbuzenstvo s koronavírusmi MERS, a hlavne SARS, nám ale môžu prezradiť veľa užitočných informácií.

Vieme, že koronavírus sa môže šíriť kvapôčkami pri kýchaní či kašľaní. Tieto kvapôčky v sebe v prípade nakazeného jedinca nesú vírus. Dôležitá je ale ich životnosť po dopade na rôzne povrchy, na čo prirodzene vplýva okrem typu povrchu aj teplota.

Nižšie uvedená tabuľka preto uvádza jednotlivé neživé materiály, na ktorých bola v rámci rôznych štúdií pozorovaná životnosť koronavírusov, typ pozorovaného vírusu, teplotu a výsledný čas životnosti.

Materiál Vírus Teplota Životnosť
Oceľ MERS-CoV 20°C 48 h
30°C 8–24 h
TGEV 4°C ≥ 28 d
20°C 3–28 d
40°C 4–96 h
MHV 4°C ≥ 28 d
20°C 4–28 d
40°C 4–96 h
HCoV 21°C 5 d
Hliník HCoV 21°C 2–8 h
Kov SARS-CoV IT 5 d
Drevo SARS-CoV IT 4 d
Papier SARS-CoV IT 4–5 d
24 h
3 h
< 5 min
Sklo SARS-CoV IT 4 d
HCoV 21°C 5 d
Plast SARS-CoV 22°-25°C ≤ 5 d
MERS-CoV 20°C 48 h
30°C 8–24 h
SARS-CoV IT 4 d
SARS-CoV IT 6–9 d
HCoV IT 2–6 d
PVC HCoV 21°C 5 d
Silikónová guma HCoV 21°C 5 d
Chirurgické rukavice (latex) HCoV 21°C ≤ 8 h
Jednorázové šaty SARS-CoV IT 2 d
24 h
1 h
Keramika HCoV 21°C 5 d
Teflón HCoV 21°C 5 d
*IT – izbová teplota (~ 20 – 22 °C)

Väčšina údajov bola popísaná endemickým kmeňom ľudského koronavírusu (HCoV-) 229E. Na rôznych druhoch materiálov môže tento koronavírus zostať infekčný po dobu 2 hodín až 9 dní. Vyššia teplota, napríklad 30 °C alebo 40 °C, skrátila dobu životnosti vysoko patogénnych vírusov MERS-CoV, TGEV a MHV. Avšak pri 4 °C môže byť perzistencia vírusov TGEV a MHV zvýšená na viac ako 28 dní.

Bežné dezinfekčné prostriedky sú postačujúce pre likvidáciu koronavírusov

Štúdia sa tiež venovala rôznym prvkom, ktoré sú prítomné v dnešných dezinfekčných prípravkoch, pričom skúmala, aký pomer jednotlivých látok je postačujúci na deaktiváciu, resp. zničenie vírusu na povrchoch uvedených vyššie. Ukázalo sa, že prípravky obsahujúce 0,1 % chlórnanu sodného (bielidlo), 0,5 % peroxidu vodíka alebo 62 až 71 % etanolu (kľúčová zložka väčšiny dostupných dezinfekčných prostriedkov) zabije vírus do jednej minúty.

Je preto vhodné dezinfikovať materiály, respektíve predmety, ktorých sa často dotýkame. Jedná sa napríklad o kľučky dverí, zábradlia a predmety bežnej dennej potreby ako sú napríklad aj smartfóny.

Prevenciu netreba podceňovať a rovnako je potrebné umývanie rúk. V tomto smere štúdia udáva, že dezinfekčné prostriedky na umývanie rúk s aspoň 60 % obsahom alkoholu sú absolútne postačujúce pre likvidáciu vírusov.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom