Mnohí výrobcovia sa do svojich nových zariadení sna?ia vtesna? batérie s ?o najvä??ou kapacitou pre dlhú výdr?. V posledných mesiacoch sú v?ak zaznamenávané ?asté prípady, kedy boli práve batérie prí?inou vzniku nehody. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nový nebezpe?ný prípad sa odohral ?ene na palube lietadla z Pekingu do austrálskeho Melbourne. Po?as spánku sa jej slúchadla vznietili a spôsobili vá?ne popáleniny. Pribli?ne po dvoch hodinách letu za?uli cestujúci hlasný výbuch. Po prebudení pocítila po?kodená pasa?ierka na svojej tvári silné pálenie. Ke? si uvedomila, ?e výbuch spôsobili jej slúchadlá, okam?ite ich odhodila na podlahu. Zo slúchadiel vychádzal silný dym a iskry, ktoré následne uhasila a? letu?ka.

zdroj fotografie: Global News

Nenechaj si ujs?
Video: Mladej ?ene z ni?oho ni? vybuchol iPhone 7 Plus

Pod?a austrálskeho úradu pre bezpe?nos? dopravy spôsobila explóziu slúchadiel zlá batéria. Meno po?kodenej ?eny a názov leteckej spolo?nosti v?ak neboli zverejnené. Ihne? po uhasení bolo na podlahe mo?né vidie? roztavené batérie slúchadiel. Mnohé dne?né zariadenia vyu?ívajú lítium-iónové batérie, ktoré sú v?ak ve?mi citlivé na prudké zmeny teploty.

zdroj fotografie: Yahoo News

K po?kodeniu batérií dochádza pri ich zvý?enej teplote. Vtedy za?ne elektrolyt v batériách reagova? s inými chemickými látkami. Následne dochádza k tvorbe plynu a ?al?iemu zvy?ovaniu teploty, ?o má za následok vznietenie akumulátora. Podobné prípady sa odohrávali e?te na jese? minulého roka. V tom ?ase v?ak výbuchy zaprí?i?ovali batérie Samsungu Galaxy Note 7.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]