Online slu?ba Netflix, ktorá je známa predov?etkým streamovaním filmov a seriálov, je odteraz pre Slovákov e?te zaujímavej?ia. A to hlavne pre tých, ktorí nevedia po anglicky. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Populárny Netflix pri?iel na Slovensko iba minulý rok, no pre mnohých z nás to bolo také nemastné-neslané. Spo?iatku sme sa pote?ili, ?e si kone?ne budeme môc? oddýchnu? od televízneho vysielania a pozrie? nie?o zaujímavé, ale nakoniec sa ni? prevratné nekonalo.

Veci sa za?ínajú hýba?

Obsah pre Slovensko bol toti? v tom ?ase výrazne obmedzený a neobsahoval ?iadny titul v sloven?ine alebo ani so slovenskými titulkami. Netflix si to ale uvedomil a po ?ase k svojim seriálom pridal aj slovenské titulky.

Nenechaj si ujs?
Prima oznámila svoje plány pre Slovensko. Chce zmeni? ná? televízny trh skvelými filmami a produkciou

Dne?ným d?om si u nás americká spolo?nos? opä? zvý?ila reputáciu. V ponuke toti? odteraz nájdeme aj prvý film so slovenským pôvodom ? Polárnik. Jedná sa o dokumentárny film z roku 2014, ktorý re?íroval Pavol Barabá? a zahrali si v ?om Peter Valu?iak a Vladimir ?ukov.

Skvelá slovenská produkcia, ktorá ?a zaru?ene pote?í

Polárnik láka na atmosféru najchladnej?ieho kontinentu sveta, na ktorom musí ?lovek zápasi? s extrémnymi prírodnými podmienkami. Týmto filmom ale slovenský sortiment Netflixu ur?ite neskon?í a u? teraz sa mô?eme te?i? na ?al?ie filmy ?i seriály, ktoré budú neskôr pridané.

Netflix teda za?ína by? pomaly zaujímavý aj pre tých, ktorí neovládajú angli?tinu a majú záujem si pozrie? nie?o nové. Ceny slu?by sa pohybujú v rozmedzí od 7,99 ? a? po 11,99 ?, pri?om rozdiel nastáva najmä v rozlí?ení a po?te zariadení. Za?ne? Netflix pou?íva? kvôli slovenskému obsahu alebo preferuje? iné slu?by?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
33%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.