Najnovší únik fotografií Asus ZenWatch 3 odhaľuje dizajn, ktorý je nápadne inšpirovaný konkurenciou

banner-ulefone-future
Je pravdou, ?e v sú?asnosti existuje ve?mi malá mo?nos? dizajnového odlí?enia okrúhlych smartwatch, ktoré sa na seba podobajú ako vajce vajcu. Moto 360, Huawei Watch, Alcatel OneTouch Watch a po novom aj Zenwatch 3 od Asusu sú hodinky, ktoré by nezainteresovaný jedinec od seba odlí?il len ve?mi ?a?ko.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Napriek tomu sa v?ak spolo?nos? Asus zo v?etkých síl sna?í prinies? do svojho najnov?ieho po?inu na poly inteligentných hodiniek nie?o jedine?né, ?ím by sa aspo? trochu odpútala od svojej konkurencie. Do?ka? by sme sa tak mali zaujímavej farebnej verzie, ktorá v?aka kombinácii ?iernej a zlatej pôsobí nádherne.

ASUS ZenWatch 2 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

asus-zenwatch-3-980x420

Asus Zenwatch 3 budú po stránke konektivity podporova? Bluetooth 4.2 a taktie? WiFi. Bohu?ia?, cez tieto smartwatch si zrejme nezavoláme, ke??e by nemali obsahova? slot na SIM kartu. Po obvode zariadenia sú umiestnené 3 hardvérové tla?idlá, ktoré budú slú?i? na orientáciu v systéme. Na fotografiách si mô?eme v?imnú? aj magnetický dok nabíjania prstencového tvaru, ktorý sa bude k hodinkám pripája? z ich spodnej strany.

asus-zenwatch-3-3

Na obrázkoch jasne vidie? prítomnos? ko?ených pásikov, ktoré v?ak bude mo?né jednoducho vymeni? za iné. Smartwatch od Asusu pôsobia prémiovým dojmom a celkom ur?ite sa do?káme aj implementácie viacerých senzorov, ktoré budú sníma? rôzne telesné aktivity. Cena by pod?a v?etkého nemala presiahnu? sumu 140 ?. Netreba v?ak zabúda?, ?e toto v?etko sú zatia? iba nepotvrdené dohady. Na ?al?ie detaily si teda budeme musie? e?te nejaký ?as po?ka?.

 TIP: Tretia generácia Asus ZenWatch prezradila svoje prvé ?pecifikácie

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]