Iste dobre vie?, ?e Slovensko postráda jeden zo spôsobov rýchlej hromadnej prepravy osôb. Re? je, samozrejme, o metre, ktoré sa v Bratislave za?ala stava? e?te v roku 1989, no nikdy nebolo dokon?ené. V?aka tomu sa na?e hlavné mesto neraz stalo ter?om nepekného posmechu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Je to najmä kvôli tomu, ?e takmer ka?dá metropola takúto, ?i u? podzemnú, alebo nadzemnú ?eleznicu prevádzkuje. Za v?etko hovorí vtip pochádzajúci od na?ich západných susedov, ktorý znie takto: ?Bratislava je jediná Evropská metropole, kde není metro. Tak?e to vlastn? není metropole, ale jen pole…? V?aka tomu je tak metro pre Slovákov skuto?ne citlivou témou. Na malú chví?ku ale odlo? národnú hrdos? bokom a pokochaj sa obrázkami na unikátnu ?elezni?nú tra? v ?ínskom meste ?chung-?ching.

Tá bola po prvýkrát pustené do prevádzky e?te v roku 2004, no nepochybne najvä??iu slávu si získala a? v dne?ných d?och. Na internete sa toti?to objavilo video, ktoré zachytáva túto preva?ne nadzemnú ?elezni?nú tra? priamo v akcii. Na tom by zrejme nebolo ni? zvlá?tne, keby jedna z jej liniek neprechádza priamo cez viaceré budovy.

zdroj fotografie: picsant.com

Tra? je navy?e zna?ne frekventovaná, pri?om za jediný de? sa cez ?u prepraví v priemere 400 000 ?udí. Ve?ká ?as? z nich sa tak mô?e pokocha? výh?adom na vnútro viacerých zaujímavých stavieb. Ich obyvatelia v?ak z toho nad?ení rozhodne nie sú a najmä no?né prejazdy musia by? pre nich skuto?ne nepríjemné.

zdroj fotografie: i.jstv.com

Nenechaj si ujs?
?í?ania nekopírujú len smartfóny ?i zna?kové oble?enie, ale aj tie najznámej?ie dominanty svetových metropol

Mesto ?chung-?ching le?í na hornom toku rieky Jang-c‘-?iang. Býva v ?om takmer 29 miliónov ?udí. Je tak zárove? naj?udnatej?ím mestom ?íny, ktoré je priamo spravované na úrovni provincie. Celé mesto sa rozprestiera na kopcovitom teréne, ktorý svojim spôsobom mô?e práve za takúto netradi?nú linku prechádzajúcu cez budovu. Okrem iného je sú?as?ou tunaj?ej mestskej ?elezni?nej dráhy aj najvy??í most metra na svete.

zdroj fotografie: SkyscraperCity

Video prejazdu cez jednu z budov: 


Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]