?ína u? nie je len svetovou technologickou ve?mocou, ale najnov?ie za?íva boom aj v oblasti stavebníctva. Po zaujímavých konceptoch stavieb vybudovaných pomocou 3D tla?iarne tu máme aj reálne projekty. Ako to u? v?ak býva zvykom, ?ínski architekti sú ?asto bez vlastných nápadov a rovnako ako v prípade smartfónov, aj tu sa radi ?in?pirujú? inde. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Medzi najikonickej?ie stavby sveta rozhodne patrí Tower Bridge v Londýne. ?ína sa rozhodla, ?e bude ma? svoj vlastný Tower Bridge a aby toho nebolo málo, je dvakrát vä??í ako originál. Nájde? ho na rieke Yuanhe Pond v provincii ?iang-su.

zdroj fotografie: big5.chinaso.com

Svojej repliky sa do?kal aj hlavný antický chrám. Aténsky Partenón stojí v zábavnom parku v Lanzhou v provincii Gansu.

zdroj fotografie: greece.com

Dominanta Parí?a, takmer 108 metrov vysoká Eiffelova ve?a, sa nachádza v meste Tianducheng. Okolie slávnej ve?e sa sna?í imitova? mestský ?týl Parí?a.

zdroj fotografie: Twitter

V Parí?i e?te chví?u ostaneme, preto?e ?al?ia stavba sa taktie? týka tejto francúzskej metropoly. Ide o napodobeninu slávneho múzea Louvre, ktoré je v tomto prípade dielom americko-?ínskeho architekta I.M.Peia. Záujemcovia ho mô?u nájs? v magistráte ?chung-?ching. 

zdroj fotografie: Twitter
V Pekingu sa nachádza kópia opery zo Sydney, ktorá, ako u? iste tu?í?, vedie k replike najznámej?ej budovy opery na svete. 

zdroj fotografie: dantri.com.vn

V ?ínskom Macao nájde? okrem iného aj slávne bojisko gladiátorov a architektonickú dominantu Ríma ? Koloseum. To v ?íne slú?i ako externá koncertná sie? s kapacitou 2000 ?udí.

zdroj fotografie: news.in.msn.com

Ví?azný oblúk, postavený na oslavu vojenských ví?azstiev, ktorého najslávnej?ia verzia je postavená v Parí?i, má svoju kópiu aj v okrese Jiangyan. ?ínska verzia oblúku dosahuje vý?ku 10 metrov.

zdroj fotografie: cbc.ca

Na zábavnom parku v Chuzhou, ktorého sú?as?ou bude aj svetoznáma Sfinga, sa stále pracuje.

zdroj fotografie: totallycoolpix.com

?ínsky Kreme?? Ani to nie je nemo?né. Investícia vo vý?ke 3,5 milióna dolárov viedla k výstavbe priamo v Pekingu.

zdroj fotografie: lenta.ru

?ína premenila 200 tisíc kukuri?ných polí na meste?ko s nádychom Talianska, ktoré sa nápadne podobá na Florenciu.

zdroj fotografie: cafefoto.standaard.be
Svoje miesto si v Pekingu na?la aj replika Bieleho domu. Nachádza sa hne? ved?a Lincolnovho pamätníka a slávneho obelisku z Washingtonu.

zdroj fotografie: news.in.msn.com

Egyptský chrámový komplex s názvom Karnak sa nachádza v opustenom Wanguo Parku v ?ínskom meste Wuhan.

zdroj fotografie: forums.funpatogh.com

Pekingskú pe?iu zónu zdobí imitácia populárnych sôch Moai z Ve?kono?ných ostrovov.

zdroj fotografie: news.in.msn.com

Najviac in?pirácie prichádza pre ?ínsku architektúru z Francúzska. Luxusný hotel Chateau Laffitte kopíruje rovnomenný hotel v Parí?i, ktorý sa pova?uje za architektonický skvost baroka.

zdroj fotografie: corbisimages.com

?ikmú ve?u nenájde? len v Pise, ale najnov?ie aj v ?anghaji.

zdroj fotografie: imgur.com

Sta?í investícia vo vý?ke pár stoviek miliónov a aj v ?íne mô?e vyrás? nový Hallsatt, tak ako u na?ich západných susedov.

zdroj fotografie: fugas.publico.pt

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
67%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]