Umelá inteligencia sa stala v minulom roku ?asto pou?ívaným pojmom. Jej vývoju sa venujú mnohé ve?ké technologické spolo?nosti, medzi ktorými je aj Google. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po tom, ?o kalifornský gigant oznámil vývoj softvéru na vylep?enie fotografií v nízkom rozlí?ení, prichádza s ?al?ou novinkou. Volá sa Cloud Video Intelligence a ide o technológiu, ktorá doká?e rozpozna? objekty vo videách. Na stránke Google Cloud Platform si ju mô?e? vyskú?a? aj na ?vlastnej ko?i?. Sta?í si zvoli? niektoré z ponúkaných videí a uvidí?, ako umelá inteligencia vypí?e objekty, ktoré sa nachádzajú na videu.

umelá inteligencia
zdroj fotografie: Kini Events

nenechaj si ujs?
Google predstavil revolúciu v internetovej bezpe?nosti! Na potvrdenie ?Nie som robot? mô?e? zabudnú?

Cloud Video Intelligence v?ak funguje aj na opa?nom princípe. Na tla?ovej konferencii bolo prevedené, ?e ak zadali do vyh?adávacieho po?a slovo ?plá??, umelá inteligencia skuto?ne vyh?adala videá, v ktorých sa nachádzala plá?. Na?e sú?asné mo?nosti neumo??ujú vyh?adávanie videí, pokia? nie sú manuálne ozna?ené.

umelá inteligencia
zdroj fotografie: Google
Google Next Cloud ale vyvíja umelú inteligenciu aj do iných oblastí, ako napríklad do autonómnych áut ?i zdravotnej starostlivosti. Pokia? sa tieto technológie podarí perfektne vyvinú?, v budúcnosti si ur?ite nájdu vyu?itie aj medzi nami.

umelá inteligencia
zdroj fotografie: Vlastný/Google Cloud Platform

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.