Nie je ve?kým tajomstvom a zaiste to vie aj neznalý pou?ívate?, ?e rýchlos? znamená na internete doslova v?etko. Ak má nejaká stránka zbyto?ne pomalé na?ítavanie, je tu ve?ká pravdepodobnos?, ?e sa k nej u? náv?tevník nevráti. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vo?i týmto problémom a celkovo vo?i zbyto?ne dlhému na?ítavaniu obrázkov sa rozhodol zakro?i? Google, a to ve?mi razantným spôsobom. Oficiálne toti? uverejnil nový open-source nástroj, ktorý doká?e v?aka pokro?ilej kompresii zredukova? ve?kos? be?ných JPEG súborov a? o skvelých 35 %. Av?ak na?alej zachová pôvodnú kvalitu a nemalým dielom tak dopomô?e mnohým stránkam, aby sa na?ítavali rýchlej?ie ?i u?etrili napríklad zna?né mno?stvo mobilných dát.

Obrázok v rozlí?ení 20 x 24 px. Z?ava originál, v strede tradi?ná kompresia a vpravo nový nástroj od Google.

zdroj fotografie: Google

Nástroj sa volá Guetzli a pod?a vyjadrení Google má skuto?ne nemalé výhody vo?i konkurencii. Doba spracovania fotografie je síce podstatne dlh?ia, no výsledok naozaj stojí za to. Pre porovnanie a lep?iu predstavu o tom, ?oho je tento nástroj schopný, si pozri fotografiu vy??ie. Na nej je jasné vidie?, ?e táto kompresia nezanechala ?iadnu degradáciu kvality fotografie a mô?e sa pokojne rovna? pôvodnej fotografii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]