Priznajme si to, na Facebooku trávia mnohí z nás a? prehnané mno?stvo ?asu. Je pravdou, ?e sme v?aka tejto sociálnej sieti podrobne informovaní o dianí vo svete ?i medzi na?imi priate?mi, no ide o modernú a ?asto vyu?ívanú formu prokrastinácie. V?aka najnov?ej aktualizácii sa v?ak bude? môc? vyhovori? na to, ?e na Facebook si zamieril z úplne iného dôvodu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? tento tý?de? toti?to do mobilnej aplikácie tejto sociálnej siete pribudne podrobné zobrazenie po?asia. V?aka tomu viac nebude? potrebova? samostatnú aplikáciu, ktorú si doteraz vyu?íval na zistenie informácií o aktuálnom, ale i budúcom po?así. K novej zaujímavej funkcii sa dostane? po kliknutí na ikonu ?Viac? umiestnenú v pravom hornom, prípadne dolnom rohu. Následne bude? presmerovaný na dobre známu stránku, kde mô?e? prezera?, prípadne triedi? svojich priate?ov, zobrazi? blí?iace sa udalosti a podobne.

Facebookzdroj fotografie: TheCountryCaller

Práve k tejto sekcii má by? priradená aj mo?nos? zobrazenia po?asia, ktorá ponúkne predpove? na najbli??ie hodiny a taktie? na 5 najbli??ích dní. Dáta budú pochádza? zo stránky Weather.com, pri?om sa budú meni? pod?a lokácie, v ktorej sa bude? v konkrétnom ?ase nachádza?. Rovnako bude? môc? sledova? aj po?asie v iných kútoch sveta, k ?omu poslú?i ozubené koliesko nastavení. Aplikácia Facebooku navy?e dáta o po?así zabalila do vkusného dizajnu, z ktorého vyniká najmä vrchná infografika. Tá sa bude, samozrejme, meni? spolu s po?asím.

Nenechaj si ujs?
Facebook onedlho spustí parádne vynovené vyh?adávanie obrázkov. Takto bude fungova?

Okrem iného si budeme môc? nastavi? upozornenia na výstrahy pred po?asím, ktoré sú v sú?asnosti vo fáze testovania a plnohodnotne by mali fungova? do konca tohto mesiaca. V sú?asnosti má túto funkciu sprístupnených a? 95 % zo v?etkých aktívnych pou?ívate?ov tejto sociálnej aplikácie. Ide o ?ikovný krok, akým chce Facebook ?donúti?? svojich pou?ívate?ov trávi? pri ?om e?te viac ?asu, ako tomu bolo doteraz. Ak sa ?a teda niekto spýta, ?i opä? bezvýznamne ?skroluje?? v aplikácii modrej sociálnej siete, bude? sa môc? vyhovori? na to, ?e len prezerá? údaje o aktuálnom po?así.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]