Pohreby sú udalosti, na ktoré neradi chodíme. Aj ke? najnov?ie technológie si u? na?li cestu k mnohým vyu?itiam, pohreby sa za storo?ia takmer vôbec nezmenili a len málokoho by napadlo, ?e aj na nich raz budeme vyu?íva? moderné vynálezy. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spev a príhovor k?aza k pohrebom neodmyslite?ne patria a v sú?asnosti to majú na starosti reálni k?azi. Pomyslel si ale niekedy na to, ?e by na tvojom pohrebe slú?il robot? U nás to je síce ?aleká budúcnos? a mnohí z nás ur?ite dúfajú, ?e sa jej ani nedo?ijú, no Japonci u? ?pekulujú aj nad takouto bizarnos?ou.

Hlavnú úlohu hrajú financie

V Japonsku toti? populácia rýchlo klesá a budhistickí k?azi strácajú finan?nú podporu. Mnohí z nich si dokonca kvôli tomu h?adajú ?al?iu prácu na polovi?ný úväzok.

Japoncom ale pohrebný robot a? tak bizarne nepripadá a skuto?ne ho vytvorili. Volá sa Pepper a jeho hlavnou výhodou je, ?e ?ivého k?aza doká?e plnohodnotne zastúpi? a sa svoje slu?by si ?pýta? ove?a menej. Pre porovnanie, kým be?ní k?azi si za slu?by pýtajú okolo 1867 ?, prenájom robota stojí iba 389 ?.

Nenechaj si ujs?
Chirurgovia v ?íne spravili revolu?ný pokrok. ?ene vymenili ?es? kr?ných stavcov za náhrady z 3D tla?iarne

V cene je pritom zahrnuté klasické ?ítanie z budhistických kníh, ale aj spievanie a bubnový sprievod. Nevieme ako ty, ale my pova?ujeme túto formu vyu?itia robotov u? za poriadne nepodarený pokus.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.