Nové technológie pomáhajú ?u?om nielen v ka?dodennom ?ivote, ale aj v medicíne. ?ikovní chirurgovia v ?íne tak pou?ili 3D tla? pre pomoc svojej pacientke s vá?nym zdravotným problémom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O prípade informovali ?ínske noviny People’s Daily Online. 28-ro?nej ?ene Xiao Wen v máji tohto roka diagnostikovali chondrosarkom.

Konven?né technológie by boli riskantné

Jedná sa o vzácny rakovinový nádor, ktorý napáda kosti ?udského tela. Kým tento nádor sa zvy?ajne objavuje v panve alebo stehne, ?ene ne??astne napadol ?es? zo siedmich kr?ných stavcov. Jej stav sa postupne a? nato?ko zhor?il, ?e nebola schopná s rukami vykonáva? základné pohyby. Renomovaný chirurg Xiao Jianru sa prípadu podujal a urobil rozhodnutie, ktorým posunul celú medicínu o ve?ký krok vpred. Pacientke sa toti? rozhodol dotknuté stavce odstráni? a nahradi? ich umelými z 3D tla?iarne. Pod?a doktorov by boli tradi?né metódy ako chemoterapia a rádioterapia neefektívne a ?ene by sa mohol nádor vráti?.

Poctivá práca priniesla výsledky

Jianru teda pozbieral svoj tím zo zdravotníckej univerzity v ?anghaji a strávil tri tý?dne vytváraním náhrady stavcov zo zliatiny hliníka a vlastnej technológie 3D tla?e. 13-hodinová operácia sa nakoniec odohrala v júli a Xiao Wen sa z nej u? pomaly zotavuje. V?aka ?ikovnosti chirurgov je u? pacientka schopná stá? a chodi?, no stále nemô?e plnohodnotne otá?a? hlavu.

Nenechaj si ujs?
Táto revolu?ná bionická ?o?ovka dá zbohom okuliarom a poskytne a? nieko?konásobne lep?í zrak. Prelomový objav príde u? o pár mesiacov
Nie je to prvý prípad

Týmto sa len opä? ukázalo, aké sú technológie nápomocné aj v medicíne. Nejde pritom o prvý prípad pou?itia 3D tla?e. Napríklad, v roku 2016 bola pou?itá pre náhradu kr?ných a hrudných stavcov. Tento mesiac ju pou?ili pre náhradu stavcov aj chirurgovia v Indii. Najnov?ia operácia ale spôsobila v medicíne e?te vä??í prevrat, ke??e chirurgovia nahradili najrozsiahlej?iu ?as? chrbtice umelými stavcami.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.