Microsoft má na svojom konte mno?stvo verzií opera?ného systému Windows. Medzi tie najpopulárnej?ie patrilo hlavne XP-?ko, ktoré bolo pou?ívané dlhé roky. Ukon?enie podpory pre túto verziu tak musela spolo?nos? nieko?kokrát odlo?i?, no nakoniec ju jej osud dostihol. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pred 10 rokmi Microsoft oficiálne odhalil Windows Vistu. Tá bola vylep?enou náhradou za vtedy 5 rokov starý Windows XP. S touto verziou sa v?ak gigant príli? nechválil, nako?ko i?lo o pomerne nevydarenú verziu. Obsahovala mnoho chýb a niektoré funkcie neboli dotiahnuté do konca. Kvôli enormným nedostatkom tak Vista be?ala pomaly aj na výkonnom hardvéri.

zdroj fotografie: Microsoft

Nenechaj si ujs?
Video: Tento iPhone 7 rozbehol legendárny Windows XP

Medzi najvýraznej?ie vylep?enia ale patrilo nové pou?ívate?ské prostredie Aero ?i správa pou?ívate?ských ú?tov. Éra tohto nie príli? vydareného opera?ného systému sa v?ak pomaly kon?í. Microsoft zastavil aktualizácie pre Vistu e?te v roku 2012, no do dne?ného d?a bolo vydaných nieko?ko dôle?itých bezpe?nostných záplat. O mesiac v?ak bude v?etko inak. Aktualizácie budú zastavené nielen pre Vistu, ale aj pre Windows Security Essentials. U? v dne?ných d?och tak dostávajú pou?ívatelia upozornenia o ukon?ení podpory.

zdroj fotografie: MSPoweruser

Jediným rie?ením, ako získa? bezpe?nej?í systém, je aktualizova? svoje zariadenie na nový Windows 10. Prechod zo starej Visty na 10-ku v?ak nie je bezproblémový. Microsoft sa spojil so spolo?nos?ou LapLink a ponúka 50 % z?avu na softvér, ktorý zabezpe?í prenos dát z jednej verzie do druhej. Vistu v?ak celkom ur?ite ne?aká podobný osud ako verziu XP. Tá je e?te stále pou?ívaná mnohými firmami, ktoré si platia za bezpe?nostné záplaty od Microsoftu. Aj po ukon?ení podpory tak staru?ké XP-?ko stále ?ije, no osud Visty je definitívne spe?atený.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
67%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]